Continue verbetering

Met het ISO9001-certificaat toont Ultimo aan dat het leveren van kwalitatief goede producten en diensten hoog in het vaandel staat. De ISO9001-certificering bewijst ook dat Ultimo streeft naar continue verbetering van al haar processen. Deze processen bevatten de activiteiten die worden uitgevoerd op het gebied van ontwikkeling, verkoop, implementatie en ondersteuning van SaaS en On-Premises softwareproducten ten gunste van de klanten van Ultimo.

Hoge betrokkenheid

Het implementeren van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen Ultimo was relatief eenvoudig, omdat de organisatie leunt op meer dan 30 jaar ervaring en de continue drive om elke keer net een stapje meer en beter te zetten. In de eindbeoordeling werden de hoge betrokkenheid van het management, de planmatige opzet van verbetering en de kwaliteit van software development dan ook als sterke punten genoemd.

Ondanks de goede resultaten was de auditperiode door auditor DNV-GL intensief, omdat Ultimo een geïntegreerde audit liet uitvoeren. Hierbij zijn naast de certificeringsaudit ISO9001:2015, ook de controle audit ISO27001:2013 en de transitie audit naar de NEN7510:2017 uitgevoerd.

Ultimo heeft deze audits succesvol doorlopen en is uiteraard erg trots op de behaalde resultaten en certificering.

Andere blogs geschreven door Sabine Eysink

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37