Uitgebreid gebruik van Ultimo

HVC Grondstoffen beschikt over zes werkplaatsen die onderhoud uitvoeren aan hun assets. Tal van assets moeten worden onderhouden en de onderhoudsprocessen moeten gestroomlijnd worden. Ultimo biedt hiervoor uitkomst. De Fleet-module wordt bijvoorbeeld ingezet voor het beheer en onderhoud van vuilniswagens, veegmachines, kolkenzuigers en hondenpoep zuigers. Op dat vlak wordt ook de Jobplanner ingezet, zodat werkorders efficiënt bij de juiste mensen worden ingepland.

Voor het onderhoud van (ondergrondse) containers, wordt de technische dienst module intensief gebruikt. (Periodiek)onderhoud, storingen, wassingen en inspecties, worden allemaal in de software geborgd. De klantenservice van HVC meldt de storingen in Ultimo. Door een slimme indeling van de assetstructuur, komen deze meldingen vervolgens direct terecht bij de monteurs die onderweg zijn.

Ook wordt in Ultimo geregistreerd welke stickers op een voertuig of container zijn geplakt en kan middels een batch-functionaliteit een vervangactie worden geregistreerd, welke door middel van het job-proces in Ultimo kan worden afgehandeld.

In de eerste fase van de implementatie, die nu is afgerond, is er een basisinrichting gemaakt van de Management of Change module. Met de MoC- module kan HVC modificaties op gestructureerde wijze opvolgen. In fase 2 zal deze module verder worden uitgebreid, waarna de module zal worden ingezet voor bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe voertuigen en containers. De module zal zorgen dat diverse stake-holders in één centraal systeem acties kunnen uitvoeren en checklisten kunnen behandelen. Op die manier komen meerdere Excel-lijsten te vervallen.

Koppelingen

Tot slot zijn er diverse koppelingen gerealiseerd, zoals een interface met Oracle. Door middel van deze koppeling worden journaalposten, inkoopfacturen, bestellingen en stamgegevens uitgewisseld. Deze koppeling wordt nog verder uitgebreid in de tweede fase. Een andere interface waar momenteel hard aan gewerkt wordt, is de interface met Tardiff (planningspakket). Gegevens tussen Tardiff en Ultimo worden uitgewisseld ten behoeve van de Asset Planner, zodat de assetbeheerder weet wanneer er onderhoud wordt uitgevoerd en de onderhoudsdienst weer wanneer een voertuig stilstaat.

Andere blogs geschreven door Anneloes van Renselaar

Ultimo in actie voor Gered Gereedschap
Ultimo Conference 2021: Dinsdag 30 november, 13.30uur CET
Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37