Wilt u meer lezen over Ultimo
en de invoering van ISM en FSM
bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis?
Download case

Interne klanten beter bedienen

Een grote verandering die heeft plaatsgevonden binnen het ziekenhuis, is de nieuw gevormde afdeling MICT. Deze afdeling is gevormd uit drie verschillende afdelingen: Medische Technologie, ICT en Functioneel Beheer. MICT wil de organisatie een uitstekende dienstverlening bieden, waarbij alle regels en normen moeten passen binnen de werkwijze. Het uiteindelijke doel is om de interne klant beter en integraal op effectieve en efficiënte wijze te bedienen.

Ultimo implementatie op basis van ISM en FSM

Om de interne klant beter en integraal op effectieve en efficiënte wijze te bedienen is er gekozen voor de ISM-methode (Integrated Service Management), gecombineerd met de FSM-methode (Functional Service Management). Ter ondersteuning van deze werkwijzen heeft het ziekenhuis gekozen om gebruik te maken van de Ultimo software. Hiervoor maakt men onder meer gebruik van de module Medische Technologie, onder andere voor een beter risicomanagement en de juiste borging van periodieke activiteiten.

ISM
ISM is een innovatieve methode waarbij de werkwijze van beheersprocessen volledig wordt georganiseerd. Alle middelen die worden ingezet (People, Process en Product) worden in samenhang ingericht en gemanaged. Vragen en verzoeken van klanten, maar ook projecten worden uniform afgehandeld. De afhandeling voldoet daardoor aan compliancy- en security-regels en escalaties en rapportages gebeuren altijd op dezelfde wijze.

FSM
FSM is een aanvulling op ISM en deze methode is de schakel tussen het beheer en de business. Door de stappen in het FSM-proces te doorlopen, wordt gewaarborgd dat wijzigingen ook het gewenste effect bereiken voor het bedrijfsproces.

Aanmerkelijk verbeterde dienstverlening

Door de Ultimo implementatie op basis van ISM en FSM ervaart MICT een sterk verbeterde samenwerking en wordt er efficiënter en effectiever gewerkt. Naast de effectievere werkwijze, zijn er nog een aantal dingen verbeterd:

  • Er wordt vanuit MICT eenduidig gecommuniceerd richting de klant;
  • Er wordt gestuurd op processen door middel van rapportages;
  • Rapportages zijn op verschillende niveaus inzichtelijk.

Daarnaast heerst er nu ook een cultuur waarin het belangrijk is om op processen te blijven sturen.

Andere blogs geschreven door Kevin Klunder

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37