Het EAM Ultimo is meer dan een onderhoudsbeheersysteem voor de technische dienst. Ook de processen rond veiligheid, gezondheid en milieu (HSE) kunnen in Ultimo worden geborgd. En, in onze visie heeft de Operations-afdeling een cruciale rol in het verhogen van de uptime. Ultimo maakt het mogelijk dat de productie-, maintenance en veiligheidsafdelingen samen zorgen voor maximale uptime, minimale administratieve lasten en een veilige werkomgeving.

Aan de buitenkant van de cirkel is te zien bij welke afdeling een proces primair belegd is. Een kenmerk van de meeste modules in Ultimo is dat het gebruik niet beperkt is tot één afdeling, maar juist de samenwerking met andere afdelingen bevordert. De lijnen aan de binnenkant van de cirkel beschrijven de rol die deze afdelingen hebben in elk proces.

Enkele voorbeelden:

  • Werkorderbeheer is primair belegd bij Maintenance, maar veel werkaanvragen worden gedaan door Operations of vloeien voort uit HSE-processen.
  • Wachtoverdracht gaat primair over kennisdeling tussen operatorploegen, maar de overleglijsten en bijbehorende kanban-borden faciliteren de dagelijkse of wekelijkse besprekingen met Maintenance en HSE.
  • Met de HSE-modules Lockout Tagout en Werkvergunningen is de afdeling Operations instaat om een veilige werkomgeving te bieden voor het uitvoeren van werkzaamheden door Maintenance.
  • Autonoom onderhoud verlegt eerstelijnstaken naar de operator, waardoor de verantwoordelijkheid toeneemt en het onderhoudsteam de schaarse tijd kan inzetten op meer gespecialiseerde taken.

Dankzij eenvoudige templates en checklists, zoals de automatische koppeling van voorgedefinieerde werkvergunningen aan terugkerende onderhoudstaken, wordt er niet alleen beter samengewerkt. Ook de administratieve last wordt drastisch teruggedrongen.

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37