Proactief facility management

De nieuwe technologieën van deze tijd helpen u om meer informatie over de omgeving en over uw klanten te verzamelen. Met deze technologieën wordt u ook in staat gesteld om diensten proactiever uit te voeren. Waar traditioneel een facilitair proces pas wordt opgestart na aanleiding van een melding van de klant, is het nu de omgeving die input verzorgt en dit omzet naar een melding.

Om een simpel voorbeeld te geven: denk eens aan het effect van klimaatsystemen op de werkomgeving van de interne klant. Wanneer een systeem een storing heeft, is dat meestal aan het apparaat te zien of te constateren. Zo’n apparaatgebonden storingsmelding is eigenlijk direct bekend (d.m.v. de storingscode), maar een storing treed vaak onverwachts op en misschien deed de storing zich tijdens de laatste periodieke inspectie nog niet voor. In dit voorbeeld duurt het meestal ook even voordat de gebruiker wat van de storing merkt. Maar wanneer de gebruiker opmerkt dat de ruimte te koud of te warm wordt, meldt hij dit in de vorm van een klacht en is hij op dat moment niet tevreden over de kwaliteit van zijn werkomgeving. Wat zou het voor uw dienstverlening betekenen als u de storing oplost, nog voordat hier een klacht uit voortvloeit?

Het FMIS en het Internet of Things

Met behulp van IoT wordt proactieve dienstverlening werkelijkheid. IoT stelt apparaten in staat te communiceren met hun omgeving, waardoor ze de facility manager informeren over hun toestand en storingen. Door IoT met uw FMIS te integreren, krijgt u veel sneller (accurate) informatie, worden werkbonnen automatisch aangemaakt en treedt de facilitaire organisatie proactief op. Bijkomend voordeel is dat u de klacht voorkomt.

Door IoT als nieuwe informatiebron met uw FMIS te integreren, werkt u toe naar een geïntegreerd FMIS. Waarbij een traditioneel FMIS de mens zorgt voor input en output, haalt een geïntegreerd FMIS informatie ook uit andere bronnen. Niet alleen de mens is een bron, maar andere systemen en toepassingen zijn ook in staat om informatie te delen. Het concept IoT is volop in ontwikkeling, waardoor er steeds meer apparaten zijn, die een melding over hun toestand en omgeving kunnen doorgeven.

Andere blogs geschreven door Sabine Eysink

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

download het e-book innovatie door te verbinden