Hogere uptime

Hoe kiest u de beste manier om onderhoud te plegen en zo de uptime zo hoog mogelijk te houden? Een mix van verschillende onderhoudsvormen kan hier een grote vooruitgang in betekenen. Door vooruit te kijken en te anticiperen op de te verwachten problemen voorkomt u veel correctief onderhoud en zijn de werkzaamheden over het algemeen een stuk beter te plannen. Door betere planbaarheid zullen er ook minder risico’s hangen aan de werkzaamheden. De tijdsdruk achter werkzaamheden is lager en de kans op incidenten ligt daardoor ook een stuk lager. Er zijn minder verrassingen doordat uw assets altijd het benodigde onderhoud hebben gehad en dus in goede conditie zijn.

Goed onderhoud

Wanneer u met een andere bril naar onderhoud kijkt zult u zien dat er een groot verschil is tussen onderhoud en góed onderhoud. Góed onderhoud is namelijk goed voorbereid, kost minder inspanning, is preventief of predictief, uitgevoerd door mensen met de juiste skills en ervaring, in een veilige werkomgeving. Wist u trouwens al dat de meeste bedrijfsongevallen plaatsvinden in de bouw, transport en in de productie-omgeving? Over een veilige werkomgeving gesproken…

Kijk ook eens naar onderhoud door een andere bril en download het e-book “Maintenance Issues: Is veiligheid meer dan alleen goed onderhoud?”.

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Download het e-book hier.