Meer weten over hoe u de veroudering van uw machinepark aanpakt? download e-book

Welke onderhoudsvormen zijn er eigenlijk?

Tijdens de levensduur kunt u onderhoudswerkzaamheden uitvoeren om veroudering tegen te gaan. Het onderhoud aan machines kan worden ingedeeld in drie categorieën: correctief onderhoud, preventief onderhoud en predictief onderhoud.

Correctief onderhoud

Storingen zullen nooit helemaal te voorkomen zijn, maar het is de kunst om het aantal correctieve activiteiten te verminderen. Correctief onderhoud doet zich altijd ongepland voor. En dat is meestal een indicator voor veroudering, maar achterstallig onderhoud kan ook een oorzaak zijn van storingen. En dat werkt vroegtijdige veroudering juist in de hand. Zorg dus voor zo min mogelijk correctieve onderhoudsactiviteiten.

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud helpt storingen voorkomen en draagt bij aan het behalen van de verwachte levensduur van de productiemachine door snellere degradatie te voorkomen. Preventief onderhoud vindt plaats met een bepaalde interval en het onderhoudsplan is meestal afgestemd op eigen ervaringen of leveranciersvoorschriften. Helaas kunt u met preventief onderhoud storingen nooit helemaal voorkomen. Ook weet u niet of u misschien vaker onderhoud uitvoert dan noodzakelijk.

Predictief onderhoud

Met het voorspellen van onderhoud vindt u een balans tussen correctief en preventief onderhoud. Er zijn inmiddels verschillende technieken beschikbaar om onderhoud te voorspellen. Denk hierbij aan de inzet van Internet of Things (IoT) om de conditie van de machine te meten en op basis van die metingen te voorspellen wanneer onderhoud uitgevoerd moet worden. Zo bent u niet te vroeg of juist te laat met onderhoud en weet u meer over de conditie van de machine.

Bij elke onderhoudsvorm is het van belang dat er bewustwording is van de noodzaak van onderhoud!

Goed onderhoud is namelijk essentieel voor de levensduur van een machine. Maar niet alle directies zijn zich hier bewust van. Nú besparen op onderhoud maakt het bedrijf op korte termijn winstgevender, maar dit is roofbouw op de levensduur van de machines. Het is belangrijk dat de directie zich hier bewust van is.

Einde levensduur: is levensduur verlengend onderhoud noodzakelijk?

Op het moment dat de machine het einde van zijn levensduur nadert, is het verstandig om levensduur verlengend onderhoud te overwegen, waarbij delen van de machine worden gereviseerd of vervangen. Het doel is dat de conditie en de productiecapaciteit van de machine worden gestabiliseerd of verhoogd. Kanttekening is dat de conditie en de productiecapaciteit nooit volledig worden teruggebracht tot het beginniveau, maar de machine kan wel weer een tijdje mee. Ook moet hierbij opgemerkt worden dat het beter is niet te wachten tot het einde van de levensduur. Stel vast wat de minimaal acceptabele veroudering is en kijk hierbij ook naar kritikaliteit.

Tips

Revisie en renovatie
Regulier onderhoud verlengt nooit de levensduur van een machine. Wel kan het voorkomen dat de degradatie sneller gaat dan voorzien. Voor levensduurverlenging is revisie en/of renovatie nodig.

Onderbouw de besluitvorming
Uiteraard horen bij genoemde opties niet alleen theoretische uiteenzettingen, maar ook de nodige analyses met betrekking tot kosten en baten, passende onderhoudsmethodieken, organisatiedoelstellingen en toekomstige prognoses.

 

Is de machine echt op en is levensduur verlengend onderhoud geen optie? Dan wordt het tijd om de complete machine te vervangen. Hier zijn wel de nodige investeringen mee gemoeid, maar dan beschikt u wel over een machine met de nieuwste technieken en mogelijkheden. Daarnaast heeft de machine nog een optimale conditie en kan er van een maximale productiecapaciteit worden geprofiteerd.

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Download het E-book: Mijn machinepark veroudert, hoe houd ik het concurrerend?