Problemen of foute leveringen worden meestal besproken met leveranciers en opgelost. Vaak blijft het daarbij. Het is niet voor niets dat ISO 9001 gecertificeerde bedrijven hun leveranciers moeten beoordelen. Het is van groot belang dat niet alleen gecertificeerde bedrijven hun leveranciers beoordelen, maar álle bedrijven. Problemen voorkomen is beter dan genezen.

Waar kunt u leveranciers op beoordelen?

Waar moet u een leverancier op beoordelen als u de relatie en de samenwerking wilt verbeteren? Dit zijn in ieder geval de contractafspraken die u met de leverancier heeft gemaakt. Maar daarnaast kunt u uw aanvullende criteria definiëren die u meeneemt in de beoordeling.

  • Contractafspraken

Allereerst dient een leverancier gewoon beoordeeld te worden op de afspraken die in het contract gemaakt zijn. Wordt er op tijd geleverd en is de facturatie in lijn met wat er is afgesproken? In het contract staan hele objectieve afspraken, die u samen met uw leverancier kunt bespreken.

  • Aanvullende criteria

Daarnaast kunt u aanvullende criteria toevoegen aan uw leveranciersbeoordeling. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke wijzigingen die zich bij de leverancier hebben voor gedaan. Is de leverancier nog wel compliant en is de leverancier financieel gezond? Ook kunt u de leverancier beoordelen op bijvoorbeeld communicatie of het meedenken met uw facilitaire organisatie.

Communicatie is key

In alle gevallen is een belangrijk uitgangspunt om de leverancier niet alleen maar te bekritiseren of negatieve feedback te geven. Ga juist het gesprek aan met elkaar. Wat ging goed, wat kan beter, wat is er écht fout gegaan en hoe wordt dit toekomstig voorkomen? Wanneer blijkt dat een leverancier meermalen slecht heeft gepresteerd, moet dat besproken worden met deze leverancier. Het kan zelfs beter zijn om afscheid van elkaar te nemen. Heeft uw leveranciers goed gepresteerd? Laat dat ook blijken. Uw leverancier zal u als goede klant blijven behandelen!

Een eerlijke en duurzame leveranciersrelatie

Door een leveranciersbeoordeling periodiek te herhalen, bijvoorbeeld één keer per jaar, werkt u samen met uw leverancier aan een eerlijke en duurzame leveranciersrelatie. En daar plukken beide partijen de vruchten van.

Leveranciers beoordelen is één van de aspecten waarmee u rekening dient te houden bij het managen van uw leveranciers.

Andere blogs geschreven door Lianne Veldhuis

Doe mee en win 1 van de 3 drones
Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Benieuwd naar de andere factoren voor beter leveranciersmanagement?

Download dan het e-book ‘’Een goede leverancier is goud waard’’.