OPEX

Binnen uw dagelijkse operatie krijgt u meer grip op de kosten van werkorders als u de uren, materialen en andere werkorder-gerelateerde kosten structureel vastlegt. Door ook de kostendragers goed vast te leggen, krijgt u inzicht in de kosten per kostenplaats en per asset(type). Middels intuïtieve Business Intelligence Dashboards volgt u realtime de uitputting van uw budgetten. Ook detecteert u de cost drivers binnen uw organisatie, zodat u gericht kunt bijsturen. Door de technici mobiel te laten werken, wordt de input betrouwbaarder en wordt veel tijd gewonnen, doordat informatie op het juiste moment voorhanden is. Samen met andere slimme technologieën, zoals het automatisch verwerken van meterstanden en condities, kunt u hierdoor meer doen met minder mensen.

Door uw voorraadbeheer te optimaliseren dringt u enerzijds de voorraad terug en voorkomt u anderzijds misgrijpen van kritische onderdelen. Door efficiënter in te kopen en uw contractenbeheer binnen uw systeem te borgen, vergroot u uw besparingspotentieel. Wanneer er bij u sprake is van een multi-site organisatie is het potentieel nog groter. Integraal Asset Management biedt niet alleen mogelijkheden om fabrieken te benchmarken, maar vooral om data te delen. Spare-parts kunnen hierdoor eenvoudiger uitgewisseld worden en er hoeft niet per locatie een minimale voorraad te worden aangehouden. Naast het terugdringen van de voorraadkosten, levert dit eveneens een bijdrage aan verduurzaming..

Voor een naadloze aansluiting op de financiële administratie in de dagelijkse operatie kunt u bestellingen vanuit Ultimo koppelen aan uw financieel pakket. Naast een sluitend geheel levert dit kosten- en tijdbesparingen op in de vorm van minder administratieve last.

En door benodigde uren en materialen ook in uw onderhoudsconcepten op te nemen, kunt u met de verschillende ingrediënten uw operationele kostenverloop prognosticeren.

CAPEX

Naast een goede kostenbeheersing in de dagelijkse operatie biedt Ultimo u de mogelijkheid om ook uw projecten zowel qua uitvoering als financieel te managen. Een ideale manier om uw CAPEX goed in de hand te houden. Doordat u historie opbouwt in het systeem, wordt u bovendien ondersteund in vraagstukken met betrekking tot onderhouden versus vervangen. Naast technische levensduur is het hierbij ook belangrijk om te kijken naar andere cost drivers, zoals energieverbruik.

Wilt u nog een stap verder gaan en een goed beeld creëren van de vereiste investeringen om duurzaam te kunnen blijven opereren, dan kunt u gebruik maken van de module Lange Termijn Asset Planning. Met deze module  stel je een langetermijnbegroting op voor levensduurverlengend onderhoud, renovatie en vervanging van assets, gebaseerd op kosten en condities.  De LTAP-module vormt de perfecte verbindende schakel tussen Maintenance, Productie en Financiën waar het gaat om lange termijn visie.

Meer opbrengsten

Naast Cost Control helpt de toepassing van EAM software natuurlijk ook om storingen en stilstanden steeds meer voor te zijn, waardoor de uptime verbetert, productiederving wordt voorkomen en een hogere opbrengst wordt gerealiseerd.

Meer weten over Cost Control en het verbeteren van de uptime met Ultimo? Of weten hoe u direct kunt besparen doordat u met Ultimo al uw maintenance & safety processen in 1 systeem kunt onderbrengen?

Neem contact met ons op.

Andere blogs geschreven door Ewout Noordermeer

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37