Directe leidinggevende

Volgens Tiggelaar heb je als directe leidinggevende de grootste invloed op het welbevinden van medewerkers. Daarbij gaat het om de mate van betrokkenheid, bevlogenheid en de motivatie van medewerkers. Het is daarbij belangrijk dat het team ervaart dat er voor ieder van hen persoonlijke aandacht is en dat er duidelijkheid is over de taken die ze moeten uitvoeren. Ook onderling support tussen medewerkers is ontzettend belangrijk. Worden deze factoren in voldoende mate ervaren, dan merk je dat mensen productiever worden en dat het ziekteverzuim daalt. Mensen krijgen daardoor ook gewoon meer lol in hun werk.

Tips

Tiggelaar stelt dat er twee vrij eenvoudige handvatten zijn die een flinke invloed hebben op het welbevinden van medewerkers:

  1. In het team moet er een evenredige aandachtsverdeling zijn. Dit betekent dat iedereen aandacht moet krijgen en aan bod moet komen. Dat hoeft niet op toerbeurt, maar mensen moeten het gevoel hebben dat ze iets kunnen bijdragen.
  2. Begrip hebben voor elkaars emoties, deze herkennen en respecteren. Als medewerker moet je het gevoel hebben dat je jezelf kunt zijn. Als je ergens verdrietig om bent, boos of blij, moet je dat gewoon in het team kunnen laten merken.

Deze twee elementen zorgen ervoor dat mensen productiever worden. Het grappige is dat iemands persoonlijkheid binnen teams niet veel uit maakt, ook al werd dit vroeger wel gedacht.

Andere blogs geschreven door Sabine Eysink

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Download het e-book een succesvol facility team