Ultimo Software Solutions heeft een nieuwe whitepaper gepubliceerd met de titel ‘Simplifying and optimising HSE management in the chemical processing industry’. In de whitepaper staat centraal dat het HSE (Health, Safety & Environment)-beheer eenvoudiger in te richten is en zowel de effectiviteit als de efficiëntie ervan gemaximaliseerd wordt door HSE te integreren met onderhoudsbeheer in een Enterprise Asset Management-systeem. De whitepaper is te downloaden via: deze pagina.

De whitepaper behandelt de complexiteit van de chemische industrie vanuit een veiligheidsperspectief en gaat ook in op de financiële vereisten om ervoor te zorgen dat asset management de nodige aandacht krijgt. Er wordt ingegaan op de complexe kwestie van het veilig stellen van installaties en apparatuur, voordat er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en op belangrijke wetgeving, zoals de Seveso III-richtlijn.

In het document wordt gesteld dat het eerste HSE-probleem dat met EAM-software wordt opgelost, het behoud van een duidelijk overzicht is. In plaats van afzonderlijke systemen te gebruiken voor informatie over de assets, het onderhoud ervan en de bijbehorende HSE-processen, brengt een EAM-cloudplatform alles samen op één plaats. HSE-beheer wordt volledig geïntegreerd en functioneel gekoppeld aan asset management, in een systeem dat de toestand en status van assets in realtime signaleert. Digitalisering en integratie voorkomen dubbel werk, verminderen de inspanningen, verhogen de efficiëntie en geven een duidelijker beeld. Van cruciaal belang is dat een dergelijk systeem niet alleen HSE-processen en -procedures vaststelt, maar deze ook afdwingt. De software is zo ingericht dat onderhoudstaken alleen doorgang kunnen vinden als alle vereiste veiligheidsstappen zijn genomen. Op die manier zorgt het voor automatische naleving.

Een cloud-gebaseerd EAM-systeem kan gemakkelijk worden geraadpleegd door geautoriseerde gebruikers in alle relevante rollen op meerdere locaties. Dezelfde gemakkelijk te begrijpen informatie en de mogelijkheid om werkzaamheden te raadplegen en informatie vast te leggen, is voor elke gebruiker op elk apparaat beschikbaar.

Kortom, een geïntegreerd EAM-systeem voor HSE- en onderhoudsbeheer vereenvoudigt het werk en stelt het personeel in staat taken veilig, volgens de voorschriften en op tijd uit te voeren.

Andere blogs geschreven door Roy van Huffelen

BEMAS en IFS Ultimo slaan de handen in elkaar
VIP plekken Ultimo Conference uitverkocht
Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37