Integraal samenwerken aan veiligheid

De noodzaak voor integrale samenwerking is vrij helder. Als het gaat om bijvoorbeeld medische apparaten, dan kent een apparaat elektrische en mechanische componenten, maar bevat het ook software en is het vaak met een netwerk verbonden. Hoewel de afdeling medische techniek verantwoordelijk is voor de juiste werking van medische apparatuur, is de ondersteuning van de ICT-afdeling benodigd in de bijbehorende automatiseringsvraagstukken. U kunt de beheersprocessen als losse activiteiten van de betreffende afdeling zien, maar eigenlijk zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Vanuit dat perspectief bezien is samenwerking en informatiedeling ontzettend belangrijk voor het goed functioneren van de medische apparatuur. Bij deze samenwerking hoort ook de integrale inzet van informatiesystemen, zoals Ultimo. Door het delen en het eenduidig vastleggen van gegevens hebben alle betrokken partijen toegang tot dezelfde informatie, wat de veiligheid in de zorg ten goede komt.

Maar Ultimo biedt nog meer functionaliteiten om de veiligheid van de zorg en de patiënten integraal te waarborgen. Denk hierbij aan de Health, Safety and Environment Suite (HSE-suite). Deze HSE-suite biedt verschillende functionaliteiten die integraal verweven zijn met de reeds in Ultimo bestaande werkprocessen. Zonder dat bestaande werkprocessen veranderen, kan er wel gezorgd worden voor veiligere procedures, zowel voor patiënten als voor medewerkers van de ondersteunende afdelingen.

Schat risico’s in met gedegen risico analyses

Stel, u wilt een renovatieproject starten binnen het ziekenhuis. Dan is het verstandig om eerst de risico’s te analyseren en de consequenties van het project in kaart te brengen. Moeten er bijvoorbeeld waterleidingen worden afgesloten? Of worden er plafondplaten verwijderd? Met behulp van de module Management of Change (MoC) is het mogelijk om op een multidisciplinaire manier een wijzing door te voeren, waarbij ook de risico’s omtrent het project in kaart worden gebracht. In samenspraak met de betrokken afdelingen vanuit verschillende zorgdisciplines, worden risico’s van een activiteit vooraf ingeschat. Op die manier neemt u op voorhand passende maatregelen en worden risico’s verminderd of geëlimineerd. Deze gestructureerde aanpak van de MoC-module komt direct ten gunste van de patiëntveiligheid en borgt de continuïteit van zorgverlening.

Bevoegd personeel met de juiste werkvergunning

Ook de samenwerking met externe onderhoudspartijen kan met behulp van HSE-modules geborgd worden. Een MRI is bijvoorbeeld een kostbare installatie waar verschillende veiligheidsrisico’s aan verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan het sterke magnetisch veld of het ijskoude vloeibare helium. Op het moment dat er een reparatie of onderhoud uitgevoerd dient te worden, dan mag dit alleen gebeuren door een bevoegd persoon. Door gebruik te maken van de module Werkvergunningen in Ultimo, waarborgt u dat de juiste personen met de juiste papieren aan de MRI werken. Aan deze module zit een goedkeuringsproces verbonden en de werkvergunning is geïntegreerd in het reguliere werkorderproces. Hierdoor weet u altijd zeker dat niet alleen eigen medewerkers bevoegd zijn om aan de MRI te werken, maar juist ook het personeel van externe dienstverleners.

Borg veiligheid met Lockout Tagout

Met de module Lockout Tagout (LOTO) kunt u voorkomen dat een installatie in werking wordt gesteld vóórdat de onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk zijn afgerond. In situaties waarin bijvoorbeeld met hoog spanning wordt gewerkt, zorgt deze module voor extra veiligheid. Door het aanbrengen van labels en sloten is het mogelijk om apparatuur of leidingen af te sluiten. Pas als de labels en sloten weer zijn verwijderd, mag de apparatuur weer in werking gesteld worden. Vergissingen worden hiermee voorkomen, evenals de mogelijke gevolgen.

Naast de genoemde modules biedt Ultimo nog meer mogelijkheden op het gebied van veiligheid.

Andere blogs geschreven door Sabine Eysink

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37