1. Breng de relevante procedures en regelgeving in kaart

Breng de voor uw organisatie relevante procedures en regelgeving in kaart. Valt u onder de Besluit Risico’s en Zware Ongevallen (BRZO) regelgeving? Dan moet u zeker voldoen aan strikte regels. Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en Taak Risico Analyse (TRA) zijn onmisbare onderdelen in deze stap.

2. Maak procedures en houd toezicht op de naleving hiervan

Hoe houdt u er toezicht op dat alle ingestelde procedures en regels ook nageleefd worden? Stelt u hier intern iemand voor aan, of schakelt u externen in? Hiermee kunt u uiteindelijk ook daadwerkelijk aantonen dat u volgens de wet- en regelgeving werkt.

3. Maak een goede registratie mogelijk

Zorg ervoor dat voor iedereen in het traject de informatie makkelijk toegankelijk en inzichtelijk is. Daarvoor is digitale registratie van bijvoorbeeld de benodigde werkvergunningen erg handig. Als u daarin nog een stap verder wilt gaan; hoe prettig is het wanneer u álle informatie digitaal voor handen heeft?

4. Toon leiderschap en bewaak de cultuur waarbij HSE centraal staat

Met het alleen in kaart brengen van de procedures en regels bent u er natuurlijk nog niet. Echte implementatie van HSE vindt pas plaats wanneer de mensen die volgens de regels en procedures moeten werken er ook volledig van op de hoogte zijn en erachter staan. En als we nog een stapje verder gaan; het liefst dragen deze mensen dit ook enthousiast uit. Als dat bereikt wordt, gaat het aantal incidenten nóg verder omlaag.

5. Analyseer en optimaliseer

Uiteindelijk heeft u alle ingrediënten in huis om volledig HSE compliant te zijn. Een veilige werkomgeving van de medewerkers staat voorop en het vermijden van risico’s met betrekking tot veiligheid, kwaliteit, milieu en gezondheid zijn een vanzelfsprekendheid geworden. Een ware cultuuromslag!

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Wilt u hier meer over weten en er actief mee aan de slag?

In het e-book ‘Maintenance issues; Is veiligheid meer dan alleen goed onderhoud?’ leest u meer over dit onderwerp en de relatie tussen veiligheid en goed onderhoud.