NEN-2767 hielp om assets te definiëren en beheren

Menno Wieten is assetmanager data en informatie bij HDSR en in zijn rol medeverantwoordelijk voor asset data en het werken met IFS Ultimo binnen HDSR.
In dit artikel licht Menno toe welke plek asset management heeft binnen zijn Hoogheemraadschap, hoe het werken via de NEN-2767 norm hen helpt en welke voordelen het werken met IFS Ultimo in de Cloud biedt.

“In 2018 zijn we actief begonnen met asset management een plek te geven in onze organisatie. In datzelfde jaar zijn we begonnen met het implementeren van IFS Ultimo. Om asset management nog succesvoller te borgen, zijn we aan de slag gegaan met de NEN-2767 methodiek. Dit hielp ons om assets te definiëren en het volledige fysieke areaal aan assets van ons watersysteem te beheren.
Met het blauwdruklijst die door de assetteams is vastgesteld en gebaseerd is op de NEN, zijn we letterlijk het veld langsgegaan en hebben we alles in kaart gebracht. Te beginnen bij de belangrijkste assets, zoals gemalen. Vanaf 2020 voerden we daarop standaardisatie in fysieke objecttypen, asset definities en tooling in. Taal en definities zijn ontzettend belangrijk in de digitale transformatie. Om effectief te kunnen communiceren en op een juiste manier van technologie gebruik te maken, moet je zeker weten dat alle teams en afdelingen het over hetzelfde hebben.

Vanaf 2017 is er ook meer aandacht voor datamanagement. En in 2021 is de visie op digitale transformatie geformuleerd, met enkele doelen. Eén van de doelen is datagedreven en asset georiënteerd werken.
Onder deze noemer geven we diverse digitaliseringsontwikkelingen gestalte. Eén daarvan is de overgang naar IFS Ultimo in de cloud. Met de opties die de cloud en IFS Ultimo bieden, zijn wij beter in staat te koppelen met andere databronnen om uiteindelijk uitvoering te geven aan het balanceren tussen prestaties, risico’s, kosten (= assetmanagement). Maar hiervoor moest eerst in kaart gebracht worden welke features er mogelijk zijn.

Efficiënter werken met meer features

We wilden het graag mogelijk maken voor de mensen in het veld om via een mobiele versie van IFS Ultimo, hun werk ter plekke en efficiënter te kunnen uitvoeren. Dit was mogelijk via de mobiele app van IFS UItimo in de Cloud; de IFS Ultimo Go . In de situatie hiervoor moest men eerst naar een fysieke werkplek toe, om weer toegang tot IFS Ultimo te verkrijgen en zo hun werkverslag en inspectieverslag te verwerken. Dit was omslachtig en we waren van mening dat dit efficiënter kon.

Ook was het een wens om met de features van de infra module van Ultimo te werken, die in de cloud beschikbaar was. Voor ons was dit dus een goede aanleiding om gebruik te maken van de mogelijkheden van de cloud. Deze overgang naar de cloud verliep overigens vlekkeloos. We werken nu een stuk efficiënter, op een uniforme manier. De volgende stap voor ons is om de prestaties en status van assets nog beter en proactief te monitoren, zodat we nóg een extra stap zetten in het datagedreven werken.”

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37