Ontwikkelingen op technisch gebied

De begrippen efficiency en kostenbesparing krijgen een heel andere dimensie door alle ontwikkelingen die nu gaande zijn op technisch gebied. Want mede door de inzet van slimme sensoren kan steeds beter voorspeld worden wanneer een asset onderhoud nodig heeft. En wanneer het onderhoudsmanagementsysteem een seintje geeft dat het onderhoud van productielijn A automatisch naar aanleiding van de teruggekomen data uit slimme sensoren is ingepland, scheelt dat een hoop kostbare tijd.

IoT en Smart Maintenance

Op dit moment gaan de ontwikkelingen op het gebied van IoT en Smart Maintenance ontzettend snel. Het zal nog wel een aantal jaren duren voordat de verschillende technieken daadwerkelijk volledig geïmplementeerd worden in de maintenance praktijk. Dit blijkt uit marktonderzoek wat in 2017 onder ruim 150 maintenance managers heeft plaatsgevonden. Hen werd gevraagd naar de thema’s die nu en in de toekomst actueel zijn en met welke uitdagingen ze worstelen. Uit het onderzoek blijkt ook dat de rol van software en nieuwe technologieën erg belangrijk is, maar dat de daadwerkelijke toepassing nog niet direct wordt gezien. De informatie uit het marktonderzoek is visueel gemaakt en verwerkt tot een trendrapport.

Wilt u graag uw mening over Smart Maintenance en de toekomst van de maintenance manager geven?

Hoe zijn uw ervaringen met nieuwe technologieën? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar francisca.vandijk@ultimo.com. We zijn ontzettend benieuwd naar uw ervaringen!

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Download het Trendrapport: De Maintenance Manager van de Toekomst.