Binnenkomende informatie

Alle data die een organisatie verzamelt en ontvangt, wordt doorgaans in verschillende informatiesystemen geregistreerd. Ontzettend fijn dat er registratie plaatsvindt natuurlijk. Maar doordat de registratie op verschillende afdelingen, door verschillende personen, op verschillende manieren gebeurd, is het niet gemakkelijk overzicht te krijgen en te houden. Zo heeft de maintenance manager vaak al te maken met informatie van het magazijn, de planning, de productie en een technische dienst. Wanneer de assets al slimmer zijn uitgerust, komt daar ook nog data vanuit sensoren bij.

Uniforme verwerking

Een eerste stap om alle gegevens gemakkelijk overzichtelijk en beschikbaar te hebben is zoveel mogelijk werken vanuit een centraal informatiesysteem, het Computerized Maintenance Management Systeem (CMMS). In het CMMS kunnen alle verschillende afdelingen de voor hen belangrijke gegevens registreren. Ook is de informatie voor iedereen goed terug te vinden en wordt hiermee voorkomen dat gegevens dubbel geregistreerd moeten worden. Daarnaast is het belangrijk om te kijken welke processen vaak nog buiten het CMMS om werken. Misschien is integratie van díe processen met het maintenance management systeem wel mogelijk.

Health, Safety en Environment (HSE)

Als alle onderhoudsgerelateerde gegevens in het CMMS verwerkt worden, waarom zou dat niet kunnen met de gegevens rond HSE-processen? Daar wordt nu vaak een apart softwarepakket voor gebruikt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een melding van een (bijna-)incident. De melder doet de melding bij de veiligheidsofficier. Deze zorgt er op zijn beurt weer voor dat alle benodigde acties opstarten en de registratie juist plaatsvindt. Hij moet hierbij veel informatie verwerken om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan alle veiligheidseisen. Wanneer het gaat om een melding dat iemand bij een productielijn bijna met zijn hand vast is komen te zitten in één van de machines, is de kans groot dat er, naast eventuele hulpverlening, ook een reparatie aan een machine verricht moet worden.

In een CMMS waarbij de HSE-processen geïntegreerd zijn, is het aantal handelingen bij de melding en registratie van een (bijna-)incident veel minder. Daarbij is het ook nog eens zo dat registratie rondom deze meldingen een stuk eenvoudiger verloopt, omdat een grote hoeveelheid informatie al rechtstreeks uit het systeem gehaald kan worden. De onderhoudshistorie van de betreffende machine is namelijk al bekend. Ook eerdere (bijna-)incidentmeldingen zijn gemakkelijk in het systeem terug te vinden.

Slim én veilig!

Het werken met zo min mogelijk systemen zorgt voor meer efficiency en uniforme informatie. Ontzettend slim dus!

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Download de whitepaper De integratie van HSE in een maintenance management systeem.