Vergrijzing en ontgroening

Voor de meeste maintenance managers is vergrijzing een bekend begrip. De technische dienst heeft van zich zelf al een hoge gemiddelde leeftijd en veel medewerkers zullen binnen nu en tien jaar de pensioengerechtigde leeftijd gaan behalen. Maar waar vergrijzing opgeheven zou kunnen worden door verjonging van de technische dienst, ligt hier net zo goed een uitdaging.
De aanmeldingen voor de technische opleidingen zijn lager dan in het verleden, waardoor de toestroom van jonge technische medewerkers op de arbeidsmarkt ook minder hoog zal zijn. Dit heeft tot gevolg dat de zoektocht naar jong talent nog intensiever moet worden gevoerd, want steeds meer bedrijven azen op een kleinere pool van potentiële nieuwe medewerkers. Voor uw organisatie zal dit een effect hebben op de balans tussen de in- en uitstroom van technische medewerkers.

Theorie en de praktijk

Naast een teruglopende instroom van nieuwe medewerkers, heeft de maintenance manager ook te maken met een andere uitdaging. Namelijk, het verschil in het technisch onderwijs en de veelal specialistische praktijk. Waar net afgestudeerde medewerkers beschikken over algemene kennis van technische disciplines, kent maintenance management vele technische specialisaties. Binnen het onderwijs worden de opleidingen breder ingestoken, om alle technische disciplines en basisvaardigheden te behandelen. Dit betekent voor maintenance managers dat ze niet altijd meer technische specialisten zullen binnen halen, maar medewerkers met basiskennis van techniek, die ze zelf verder zullen opleiden.

In algemene zin wordt het behouden en borgen van technische kennis extra belangrijk. De maintenance manager wordt uitgedaagd om goed na te denken over de wijze van kennisoverdracht, om kennis binnen de organisatie te houden of juist verder te verbreden.

Andere blogs geschreven door Sabine Eysink

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Wilt u meer weten over technische kennis binnen uw organisatie?