MVO (in het Engels ESG) betekent praktisch het gebruik van milieu-, sociale/maatschappelijke en bestuurlijke factoren (Governance) om bedrijven te evalueren in welke mate ze duurzaam opereren.

 • E, milieucriteria, waaronder energieverbruik, afval en CO2-uitstoot.
 • S, sociale/maatschappelijke criteria, waaronder arbeidsvoorwaarden en – relaties, reputatie, diversiteit en inclusiviteit.
 • G, governance, is het interne systeem van werkwijzen, controles en procedures dat uw bedrijf hanteert bij het besturen van de organisatie, het effectief nemen van beslissingen, het naleven van de wet en het voldoen aan de behoeften van externe stakeholders.

12 manieren waarop een modern EAM-platform organisaties uitrust om de duurzaamheid te verbeteren en hun MVO-strategie uit te voeren

Milieu

 1. Tijdig onderhoud en onderhoud volgens duidelijke en de juiste procedures voorkomt milieu-incidenten.
 2. Het goed onderhouden van apparatuur en systemen helpt de energie-efficiëntie te verhogen.
 3. Een consistent productieproces, zonder ongeplande stilstand, leidt tot minder CO2-uitstoot.
 4. Het gebruik van duurzame magazijnbeheermethoden in Enterprise Asset Management software vermindert materiaalverspilling en zorgt voor een optimale beschikbaarheid van materiaal, met minder stilstand en een hogere efficiëntie van de assets als gevolg.
 5. Het gebruik maken van een app voor Maintenance & Asset Management processen bevordert papierloos werken.
 6. Een Cloud-gebaseerd EAM op Microsoft Azure is tussen 72 en 98 procent meer CO2-efficiënt dan On-Premises oplossingen.

Maatschappij/Sociaal

 1. Hoogwaardige processen op het gebied van Incident Management, Werkvergunningen, Taakrisicoanalyse en Lockout-Tagout maken een Zero-Incident organisatie mogelijk.
 2. Communicatie tussen afdelingen Operations, Maintenance & Safety, gefaciliteerd door één centraal platform, maakt samenwerking tussen teams en een productievere en veiligere werkomgeving mogelijk.
 3. De schaarste aan gekwalificeerde technici vereist slimme automatisering en de toepassing van EAM-geïntegreerde technologieën, zoals predictief onderhoud, drone-inspecties en Augmented Reality om meer te doen met minder.

Governance

 1. Toegang tot accurate informatie op het juiste moment is van groot belang bij effectieve besluitvorming.
 2. Duidelijke, vooraf gedefinieerde, stappen in de werkorder-, inkoop- en veiligheidsprocessen met duidelijke goedkeuringsstappen, beveiligd door een systeem, zijn de sleutel tot het waarborgen van governance.
 3. Betrouwbare en reproduceerbare informatie maakt het aantonen van compliance eenvoudiger en helpt bij het succesvol afronden van audits.

Om meer te lezen:

Ultimo EAM in the Microsoft Azure Cloud – a sustainable choice – Ultimo

MVO – Ultimo

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37