Meer weten over een succesvolle FMIS-implementatie? download e-book

Waar bestaat een goede visie uit en wat doet u er mee?

Een visie bestaat uit een reëel toekomstbeeld: een schets van waar de organisatie naar toe wil. De uitkomsten hiervan moeten worden vertaald naar concrete doelstellingen. Het vertalen van doelstellingen naar een goede business case is de basis. Hiermee heeft u een leidend document, zodat u de visie op een gedegen manier kunt uitrollen binnen uw organisatie. Maar hoe pakt u dit aan?

De vertaalslag van uw visie

De eerste stap is om de visie, die uw facilitaire afdeling gaat ondersteunen bij de FMIS-implementatie, te formuleren. Wanneer dit eenmaal is gedaan, is het tijd voor de volgende stap: de visie overbrengen naar de werkvloer. De vertaalslag van de (be)denkers van een visie naar doeners in de organisatie zorgt vaak voor obstakels. Een nieuwe visie gaat vaak ook gepaard met veranderingen in gedrag, werkwijzen en systemen. Het belang van het creëren van draagvlak en acceptatie rondom het FMIS is dan ook groot.

Wij hebben daarom vijf tips voor u geformuleerd om mensen mee te nemen in uw visie:

1. Geloof in de facilitaire visie

Gaat u echt 110% voor uw klanten? En gaat uw visie helpen om de klanttevredenheid nog verder te verhogen? Geloof dan ook echt in uw visie. Door uw visie te delen geeft u richting en mensen willen niets liever dan weten waar ze aan toe zijn.

2. Visualiseer uw visie

Gebruik herkenbare voorbeelden uit de praktijk in uw verhaal. Story-telling helpt u om uw visie te visualiseren, maak hier dan ook gebruik van! Benadruk altijd ‘waarom’ u iets doet, voordat u vertelt ‘hoe’ u iets gaat doen.

3. Verwerk metaforen en kernwaarden in uw visie

Door het gebruik van metaforen en kernwaarden van de (facilitaire) organisatie, kunt u de visie nog eens extra benadrukken. Heeft u geen inspiratie? Meestal kunnen bedrijfslogo’s en huisstijlen u al heel veel vertellen.

4. Uw visie heeft voordelen

Als het goed is, heeft uw visie bepaalde voordelen. Specificeer en benoem deze voordelen dan ook voor alle niveaus en functiegroepen. U vergroot daarmee het draagvlak en de acceptatie als u een goede vertaalslag kunt maken van visie naar voordelen.

5. De kracht van de herhaling

De kracht van een visie zit ook in de kracht van de herhaling. Het gebruik van (interne) marketing helpt u om de visie steeds te blijven herhalen en zorgt ervoor dat die visie onderdeel wordt van jullie facilitaire identiteit.

We kunnen concluderen dat we de kracht van een goede, heldere visie niet moeten onderschatten. En om de visie breed te dragen in de organisatie heeft u uw medewerkers nodig! Betrek daarom de juiste personen om de visie op een gedegen manier kenbaar te maken. Zodat uw medewerkers van begin af aan achter de FMIS-implementatie staan!

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Download het E-book: De FMIS-implementatie toolkit