Wilt u meer weten over de FMIS-implementatie? Download e-book

Het profiel van een goede projectleider

Een goede én kundige projectleider is misschien wel de belangrijkste succesfactor bij een FMIS-implementatie. Bij voorkeur dient hij affiniteit met ICT te hebben en kennis van de te automatiseren processen. Ook is het aanzien én mandaat om de kar te trekken een belangrijk aspect. Verder is het bewaken van de scope en het budget essentieel en kan de projectleider logische afwegingen maken tussen hoofdlijnen en details. Daarnaast is hij positief, standvastig, communicatief vaardig en doelbewust. Als laatste is het aspect van de opdrachtgever van belang. De opdrachtgever, als in; de manager, het management team of de directie, moet de juiste randvoorwaarden creëren waarmee de projectleider zijn werk goed kan uitvoeren.

De projectleider en de FMIS-implementatie

De projectleider moet dus aan een bepaald profiel voldoen. Bij dat profiel horen een aantal ingrediënten, die we in een eerder blogitem al uitgebreid hebben besproken. Maar waarom is het zo belangrijk dat de projectleider voldoende capabel is bij een FMIS-implementatie? De projectleider is het gezicht van de implementatie. Maak dat binnen de organisatie dan ook bekend. Zodat de medewerkers weten dat het implementatieproject in goede handen is. Een FMIS wordt geïmplementeerd door de leverancier samen met de projectleider en zijn projectteam. Maar voordat de realisatie een feit is, is het belangrijk om draagvlak te creëren. Bijvoorbeeld door medewerkers te betrekken voor, tijdens én na de implementatie. Een goede communicatie is dus noodzakelijk. Evenals de vaardigheden om de implementatie in goede banen te leiden.

Op welk vlak liggen er verantwoordelijkheden?

De projectleider moet dus over capaciteiten beschikken om sturing te geven aan een projectteam, een goede coördinatie is hierbij key. Daarnaast heeft hij overzicht, inzicht en kennis van alle facilitaire processen. Of verzamelt hij mensen met die kennis om zich heen, zodat kennis intern gedeeld kan worden. De output hiervan dient als de input voor de technische mogelijkheden van de software voor de gewenste functionaliteiten. Daarnaast moet de projectleider bevoegd zijn om beslissingen te nemen binnen de vooraf bepaalde doelstellingen en randvoorwaarden. Eventueel kan het mandaat per implementatieproject verschillen. De beslissingen over het budget, de scope en de planning kunnen bij de initiële opdrachtgever liggen. Dit moet niet doorslaan, als een projectleider voor ‘alles’ toestemming moet vragen wordt hij niet serieus genomen. Een goede projectleider moet dus een verbinder zijn tussen het management, de medewerkers én het te implementeren FMIS-softwarepakket en project dat daaraan vasthangt.

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Download het e-book: De FMIS-implementatie toolkit