Wanneer medewerkers zich meer bewust zijn van de risico’s die het werk met zich mee kan brengen en daar ook actief mee bezig zijn, dan draagt dit bij het aan het verlagen van de kans op incidenten en uiteindelijk het totaal aantal incidenten.

Voorkomen van HSE incidenten

Veel HSE incidenten kunnen voorkomen worden. Puur door het van te voren inventariseren van de risico’s en de juiste maatregelen te nemen. Nauwkeurige registratie van bijna-incidenten en goed en regelmatig onderhoud van materiaal en materieel dragen ook in belangrijke mate bij. Wanneer u bijvoorbeeld weet dat het gaat ijzelen kunt u op voorhand al een flink aantal risico’s, die daarmee samenhangen, tot nagenoeg nul reduceren en zo een mogelijk incident voorkomen. Niet alleen op het moment zelf, ook in de toekomst.

In het e-book ‘Maintenance issues; is veiligheid meer dan alleen goed onderhoud?’ kunt u meer lezen over Health, Safety & Environment:

  • Wat omvat HSE precies?
  • Hoe kan uw organisatie HSE compliant worden en wat is de relatie tussen veiligheid en goed onderhoud?
  • Tips waardoor u nog slimmer en effectiever kunt werken.
Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

download het e-book Is veiligheid meer dan alleen goed onderhoud?