Een goede visie

Een visie is eigenlijk iets heel persoonlijks. Althans, voor de organisatie dan, want het hangt nauw samen met de identiteit, de cultuur en het onderscheidend vermogen van organisaties. Het biedt organisaties de mogelijkheid om te laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan.

Een facilitaire visie is een afgeleide van de algemene organisatievisie. Het versterkt de identiteit en het geeft richting aan iedereen die bij de facilitaire afdeling betrokken is. Een goede visie geeft medewerkers antwoord op de vraag waarom een FMIS geïmplementeerd moet worden.

Twee voorbeelden:

  • Een innovatieve organisatie die haar externe klanten continu verrast met de nieuwste technologische snufjes. Deze organisatie wordt ondersteund door een innovatieve facilitaire afdeling, die verfrissende ideeën doorvoert in zijn producten en diensten. Zo worden haar interne klanten elke dag geprikkeld. Een FMIS ondersteunt innovatie door nieuwe technologieën, zoals sensoren, aan het systeem te koppelen.
  • Een organisatie die haar externe klanten goede producten tegen lage prijzen biedt, wordt ondersteund door een kostenbewust en efficiënt facilitair bedrijf. Het facilitair bedrijf levert zelf ook goede producten en diensten. Daarnaast kijkt zij continu waar ze kan besparen op tijd en geld. Een FMIS zorgt dan voor het inzicht in processen, de kwaliteit en de kosten.

Kijk dus vooral eerst naar de visie van de organisatie in het algemeen. Stel uzelf vervolgens de vraag hoe een FMIS gaat bijdragen aan het verwezenlijken van de facilitaire visie.

Andere blogs geschreven door Sabine Eysink

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Download het e-book De FMIS-implementatie toolkit