Ontwikkelen van een lange termijn visie

De directie is vaak geneigd om meer naar de korte termijn te kijken vanwege de snelle kostenbesparing. Een grote uitdaging voor de maintenance managers is dan ook het overtuigen van de directie over de noodzaak van onderhoud en het ontwikkelen van een lange termijn visie. Hoe zorgt u in deze dynamische omgeving voor een continu concurrerend machinepark? De volgende 3 tips helpen om een concurrerend machinepark te krijgen én te behouden:

  1.  Als eerste is het belangrijk de kerngegevens van uw machinepark zo goed en nauwkeurig mogelijk te registreren. Denk daarbij aan algemene basisinformatie van de machine/installatie (bouwjaar, fabrikant) en de opgetreden storingen en downtime. En vergeet hierbij niet ook alle onderhoudsactiviteiten, zowel preventief als predictief.
  2. Zorg voor een duidelijke korte en lange termijn prognose voor de levensduur. Naast de kerngegevens van uw assets neemt u hierbij elementen als kritikaliteit, conditieverloop, commerciële-, economische- en compliance veroudering mee. Zet deze levensduurprognose af tegen de theoretische levensduur en de gewenste levensduur.
  3. Wat zou volgens u op basis van bovenstaande gegevens nu een passende actie zijn om het machinepark concurrerend te houden? Zorg voor een heldere planning. Acties die hieruit voortkomen zijn bijvoorbeeld reparatie, revisie of vervanging. Houd hierbij ook goed het belang van de verschillende belanghebbenden in het oog.

Het ‘nadeel’ van alleen kijken naar de korte termijn is dat daardoor vaak roofbouw op de assets wordt gepleegd. Op korte termijn brengt het kostenbesparingen met zich mee, maar op langere termijn gaat de kwaliteit van de machines sneller achteruit dan gewenst. Als gevolg hiervan ontstaan meer storingen en stilstand, wat weer zorgt voor productieverlies. Het belang om stilstand te voorkomen is groot en vergt meer dan alleen tijdig onderhoud.

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Wilt u nog meer inspiratie? Download dan het hele e-book hier!