1. Leg maintenance kennis die u kunt vastleggen ook écht vast

Natuurlijk moet u rekening houden met de balans tussen de registratielast en het gewone hands-on sleutelen. Wanneer u weet dat u een technische dienst heeft met oudere medewerkers, dan weet u dat zij uw organisatie op een gegeven moment gaan verlaten en dat hun kennis ook vertrekt. Investeer dus tijdig in het omzetten van kennis uit hoofden naar kennis op papier of in systemen. Stapeltjes werkbonnen met olievlekken zijn niet handig als u nieuwe medewerkers heeft en zij de machinehistorie moeten nagaan om onderhoud uit te voeren. Misschien kunt u een student vragen om (in deeltijd) uw oudere medewerkers te ondersteunen bij het goed registreren van kennis en informatie?

2. Koppel oudere medewerkers aan jongere medewerkers

Koppel oudere medewerkers zoveel mogelijk aan jongere medewerkers. Niet alleen met als doel om één op één kennisoverdracht te realiseren, maar juist ook om die kostbare kennis gelijk vast te leggen. Jongere medewerkers zijn vaak handig met nieuwe technologieën en media, waardoor kennis op een creatieve manier kan worden vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan een videofilmpje met instructies voor het uitvoeren van inspecties, op het moment dat dit door de oudere medewerker wordt uitgelegd. De nieuwe collega weet dan hoe hij een inspectie moet uitvoeren, kan het filmpje terugkijken als hij het toch even niet meer weet én hij kan het delen met andere collega’s.

3. Inzet van nieuwe media om maintenance kennis te delen

Gebruik nieuwe media om kennis te delen. Technici zijn over het algemeen geen boekenwurmen en gelukkig zijn boeken tegenwoordig ook niet meer het enige middel om informatie te vergaren. Zorg dat u bijvoorbeeld gebruiksvriendelijke registratiesoftware gebruikt om kennis in op te slaan en te delen. Of trainingssoftware om op een eenvoudige manier nieuwe medewerkers te trainen in het uitvoeren van veel voorkomende onderhoudsactiviteiten. Ook kan het gebruik van infographics op een laagdrempelige manier kennisdeling bevorderen door bijvoorbeeld de need-to-knows van een machine of belangrijke veiligheidsprotocollen weer te geven. Stel deze centraal op een kennisplatform of intranet beschikbaar, zodat iedereen de informatie weet te vinden.

Bij alle drie bovenstaande tips is er een essentiële rol weggelegd voor Maintenance Software. Deze softwaretool dient als centrale kennisbank voor uw maintenance organisatie. Leg dus vandaag nog uw kennis consequent vast, laat medewerkers van elkaar leren en durf ook de stap te maken naar de inzet van nieuwe media.

Andere blogs geschreven door Sabine Eysink

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om kennis te borgen en te delen?

Download dan het gratis e-book ‘Maintenance Issues: Hoeveel kennis gaat er bij u met pensioen?’