Benieuwd wat EAM voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op

Wat zijn assets nou eigenlijk?

Bij Asset Management draait het om het managen van assets. De directe vertaling van ‘Asset’ vanuit het Engels is ‘bedrijfsmiddel’. Een bedrijfsmiddel kan bijvoorbeeld een productiemiddel, vrachtwagen, kantoormeubilair, laptop of gebouw. Nemen we de termen tezamen dan resulteert dat in ‘bedrijfsmiddelen beheer’. Assets kunnen in zijn algemeenheid als volgt worden gedefinieerd: ‘’Een Asset is een item, ding of entiteit die actuele of potentiële waarde heeft voor een organisatie.’’  Deze definitie wordt gebruikt in meerdere organisaties in verschillende sectoren en is dus bewust breder dan alleen de fysieke activa.

Wat is Asset Management?

Nu we weten wat assets zijn, kunnen we ons toespitsen op de assets in combinatie met het managen. Traditioneel Asset Management is te omschrijven als:

‘’Asset Management is het effectief beheren van de bedrijfsmiddelen binnen en buiten het gebouw. Waarin de prestaties, risico’s en kosten over de levensduur in kaart worden gebracht en tussen deze drie pijlers een perfecte balans wordt gevonden. Met als doelstelling; het volbrengen van het strategisch plan van de organisatie.’’

 

Het gaat erom dat het maximale rendement wordt gezocht tussen de gewenste prestaties, de kosten voor het garanderen en het beheersen van risico’s. Kortom, het in balans houden van prestaties, kosten en risico’s tijdens de gebruiksfase van een asset.

Haal meer uit uw assets met Enterprise Asset Management software

De theorie is duidelijk en klinkt eenvoudig. Maar hoe pakt u dit in de praktijk aan? Welke tools kunt u hiervoor gebruiken? Een Enterprise Asset Management systeem helpt u hierbij. Met Enterprise Asset Management software (EAM) kunnen uw assets in één systeem beheerd worden. Een EAM draagt bij aan de vertaling van de doelstellingen van de organisatie naar asset en stakeholder gerelateerde beslissingen. Hiervoor is kennis nodig die op juiste en tijdige informatie gebaseerd is. Een voorbeeld hiervan is het maken van de afweging tussen vernieuwen of repareren, een belangrijk onderwerp bij cost control en levensduurverlenging. Of om de balans te kunnen vinden tussen de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van uw assets, bijvoorbeeld voor een zo hoog mogelijke uptime. Een ander voorbeeld is het proces van safety compliance, om aan de voorschriften te (kunnen blijven) voldoen. Maar ook door de risico’s, veroorzaakt door een specifiek bedrijfsmiddel op het bedrijfsresultaat, in te schatten. Hierbij biedt het toepassen van informatie- en prestatiemanagement mogelijkheden. Bijvoorbeeld om de besluitvorming te verbeteren.

Luisteren naar signalen vanuit uw assets

Doordat u uw assets beheert in één EAM-systeem kunt u de afzonderlijke assets aan elkaar koppelen. Flexibiliteit van de software is hierbij belangrijk, zodat de software optimaal aansluit bij de gebruikers. Een betere gebruikerservaring zorgt voor meer accurate informatie. Ook het eenvoudig integreren met andere systemen is hierbij belangrijk. Want informatie is key. Dit geldt dus ook voor informatie die uit uw assets afkomstig zijn. En doordat u meer inzicht en overzicht heeft detecteert u eerder signalen vanuit uw assets. Hier kunt u op inspelen, bijvoorbeeld als het gaat om de besluitvorming om strategische doelen van de organisatie te realiseren. Luistert u goed naar uw assets?

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan