Hoe maakt u de ROI van een Facilitair Management Informatie Systeem nu precies inzichtelijk?

De ROI van een FMIS is minder makkelijk bepaald dan de ROI van een productiemachine. Van een nieuwe productiemachine weet u dat u in één uur bijvoorbeeld 100 stuks à €10,- per stuk méér gaat produceren. Dit afgezet tegen de investering van de productiemachine geeft een goed beeld van de return on investment.

De winst van procesoptimalisatie

Bij facility management en de aanschaf van een Facilitair Management Informatie Systeem heeft u meer te maken met abstracte processen. Wat levert het de organisatie op als u de communicatieprocessen weet te verbeteren? En kunt u aangeven hoeveel u terugverdient aan hogere klanttevredenheid? Om dit in kaart te brengen moet u goed naar uw processen kijken. Vervolgens beoordeelt u hoeveel sneller of beter het proces verloopt als dit proces door een FMIS wordt ondersteund.

Vaak kan het sneller en beter verlopen van processen worden uitgedrukt in tijd of geld. Wanneer u in de huidige situatie zonder FMIS ongeveer 10 minuten met een activiteit bezig bent en in de nieuwe situatie 5 minuten, dan is dat de winst. Natuurlijk zeggen 5 gewonnen minuten op zichzelf niet zo veel, maar als een activiteit zich 10 x per dag voordoet, dan heeft u toch 50 minuten per dag gewonnen. De berekening wat de inzet van een FMIS u in een week, maand of jaar aan besparing oplevert is snel gemaakt.

Andere blogs geschreven door Sabine Eysink

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Download het e-book Wat is de ROI van een FMIS?