Met bulkaanpassingen kunt u deze wijzigingen in één keer doen door een bulkactie te starten vanuit de selectielijst. Deze functionaliteit zal in de komende weken worden uitgerold, te beginnen bij het wijzigen van attributen voor instrumenten (Medical Assets). Daarna zal deze functie beschikbaar worden gemaakt voor de andere sectoren.

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37