De voordelen van gelukkige medewerkers op een rij:

  • Er is een betere onderlinge samenwerking en meer vertrouwen.
  • Medewerkers hebben creatievere ideeën en durven deze eerder te delen.
  • Betere uitvoering van activiteiten, omdat medewerkers meer gemotiveerd zijn.
  • Lager ziekteverzuim en betere vervanging door goede informatiedeling.
  • Goede teamsfeer en positieve beïnvloeding van de organisatiecultuur.

Wil jij gelukkige medewerkers in je team? Maak dan gebruik van onderstaande tips!

1. Geef medewerkers eigen verantwoordelijkheden

Stuur meer op persoonlijk leiderschap en zelforganisatie. Maak jouw medewerkers daarvoor verantwoordelijk voor hun eigen taken en activiteiten. Belangrijk hierbij is dat er duidelijkheid is wat je van de medewerker verwacht, wat de (organisatie)doelstellingen zijn en wat de fm strategie is. Deze verwachting bepaal je niet zelf, maar stem je af met je medewerker. Je bespreekt gezamenlijk welke doelstellingen jullie nastreven en hoe deze doelstellingen worden gemonitord en beoordeeld. Voor jou als leidinggevende betekent dit: ruimte geven, delegeren en loslaten. Voor je medewerkers betekent dit elke dag een nieuwe stap in persoonlijke ontwikkeling.

2. Geef iedereen persoonlijke aandacht

Ook al heb je een drukke agenda, probeer dan toch zoveel mogelijk tijd vrij te maken voor persoonlijke aandacht en waardering. Een kort praatje, een complimentje of een luisterend oor zorgen ervoor dat mensen zich gewaardeerd voelen. Ze durven beter hun mening te geven en voelen zich vertrouwder binnen je team. Met persoonlijke aandacht en waardering toon je dat jouw medewerkers als mens gerespecteerd worden en dat jij oog hebt voor hun talent. Op termijn zorgt dit voor een hoge mate van betrokkenheid en loyaliteit binnen het facility management team, maar ook richting de facilitaire organisatie.

3. Creëer ruimte voor initiatief

Zorg ervoor dat er naast de afgesproken verantwoordelijkheden ook ruimte blijft voor nieuwe initiatieven en ideeën. Door medewerkers zelf hun initiatieven te laten ontplooien en plannen te laten uitwerken, blijft de facilitaire organisatie innoveren. Dit hoeven niet persé grote allesomvattende projecten te zijn, maar kunnen (kleine) aspecten zijn die het dienstverleningsproces efficiënter maken. Jij bent vast niet de enige met goede ideeën. Laat daarom medewerkers hun eigen initiatieven ontplooien en ondersteun ze daarin waar mogelijk. Medewerkers zijn meer bevlogen als zij hun eigen ideeën mogen uitvoeren en hun werkomgeving blijft uitdagend.

4. Communiceer duidelijk

Vind jij goede communicatie ook zo belangrijk? Communicatie is essentieel voor het functioneren van een team. Het zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is en communicatie biedt duidelijkheid en transparantie. Hierdoor ontstaat er meer onderling vertrouwen binnen een team. Zaken kunnen bespreekbaar gemaakt worden en het helpt om miscommunicatie te voorkomen. Ga bewust om met het begrip communicatie en besteed hier regelmatig aandacht aan. Bespreek het bijvoorbeeld (formeel) in het teamoverleg, maar vraag ook (informeel) naar de ervaringen van je medewerkers met betrekking tot de teamcommunicatie. Door bewust om te gaan  met communicatie kun je het facility management platform continu naar een hoger niveau tillen.

5. Faciliteer de faciliteiten

Het klinkt heel logisch, maar faciliteer je medewerkers net zo goed als dat je de rest van de organisatie faciliteert. In het facilitaire vak wordt alles in het werk gesteld om de organisatie draaiende te houden en medewerkers te voorzien van producten en diensten. Maak het ook voor facility medewerkers mogelijk om op een prettige manier te werken. Zorg er als leidinggevende voor dat jouw medewerkers toegang hebben tot volwaardige werkplekken, producten en diensten. Dat leidt tot een gevoel van volwaardigheid en heeft een positief effect op de uitstraling van de facilitaire organisatie in zijn geheel.

6. Fouten maken mag

Jij maakt fouten en jouw medewerkers ook. Een fout is niet leuk en leidt voor ons gevoel tot schade en schande. Maar we kunnen alleen beter worden als we fouten durven te maken. Een fout betekent altijd een nieuwe ervaring en is een gelegenheid om te leren en beter te worden. Laat je medewerkers zelf de fouten maken, maar zorg dat je er bent om ze te helpen hun fouten op te lossen. Denk met ze mee, plan momenten in om te sparren en evalueer situaties. Zorg ervoor dat je altijd op een constructieve manier feedback geeft. Dan creëer je de basis voor respect en vertrouwen binnen het team. Mogen medewerkers jou ook op fouten wijzen? Dan word je er zelf ook beter van.

7. Betrekken bij besluiten

Betrek medewerkers bij grote en kleine besluiten. Dit zorgt voor meer draagvlak voor de besluiten, waardoor er minder weerstand is en meer begrip. Een besluit wordt een gezamenlijk besluit waar medewerkers ook verantwoordelijk voor zijn. Maak gebruik van de kennis en vaardigheden van jouw medewerkers door ze de haalbaarheid van het besluit te laten toetsen. Jouw medewerkers kijken waarschijnlijk met een andere blik naar een besluit. En als je het besluit niet aan je medewerkers kunt uitleggen, hoe leg je het dan aan de rest van de organisatie uit?

Andere blogs geschreven door Sabine Eysink

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Download het e-book een succesvol facility team