Benieuwd naar de andere aandachtspunten van zorg? Download e-book

1. Begin bij de basis

Wilt u automatisering beter laten aansluiten bij uw doelstellingen en functionaliteit van de medewerkers? Dan bevelen wij aan om eerst te kijken wat de basis is van de technologie (infrastructuur) binnen uw organisatie en de manier waarop ICT bij u wordt georganiseerd (business driven of technology driven). Daarna kunt u kijken of de bijbehorende ICT geheel zelf wordt ingevuld, of grotendeels wordt uitbesteed aan een partner.

2. Samenwerken en informatie delen

Tegenwoordig hebben zorgaanbieders steeds meer te maken met veel meer gemeenten en samenwerkingsverbanden. Allerlei afspraken en structuren zijn het gevolg hiervan, met een enorme lastendruk. Goede uitwisseling van informatie is hierbij essentieel. Door ICT zo in te richten dat de lastendruk wordt weggenomen, heeft de medewerker meer tijd voor de patiënt en vermindert de ergernis van bijvoorbeeld het invullen van verschillende lijstjes.

3. Draagvlak creëren is essentieel

Draagvlak creëren bij de medewerkers is van groot belang bij ICT-projecten. Betrek de gebruiker in een vroeg stadium bij een dergelijk ICT-project. Daardoor zal er uiteindelijk meer gewenste functionaliteit ontstaan en zal er meer draagvlak zijn om de nieuwe werkwijze goed te adopteren. Wat u hiervoor nog meer kunt doen? Organiseer, samen met uw leverancier, bijvoorbeeld interactieve workshops met verschillende stakeholders. En blijf daarnaast ook uw medewerkers trainen op het gebied van functionaliteit en techniek. Dit zorgt voor wederzijdse kennisdeling; de gebruiker weet hoe hij of zij moet werken en de ICT-leverancier kan weer leren van de ervaringen van gebruikers en zo de toepassing verder verbeteren.

Begin bij de basis, werk samen, deel informatie en creëer draagvlak. Dan komt u steeds dichter bij de optimale inzet van ICT binnen de zorg. Maar dit zijn niet de enige aandachtspunten waar u rekening mee dient te houden.

Benieuwd naar de andere punten van zorg?

Download dan het e-book ‘’Maximale zorgkwaliteit door ICT’’.

Andere blogs geschreven door Lianne Veldhuis

Doe mee en win 1 van de 3 drones
Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Download het e-book: Maximale zorgkwaliteit door ICT