Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI
Klantcase

Optimale samenwerking tussen districten van Rijkswater­staat en verschillende aannemers

Meer dan twintig vestigingen (directies, water- en/of wegendistricten) van Rijkswaterstaat maken gebruik van Ultimo Infra Asset Management. De software zorgt ervoor dat alle verschillende districten van Rijkswaterstaat én alle verschillende aannemers op het gebied van beheer en onderhoud, beter samenwerken.

Wilt u meer weten? Bekijk de video

Evolutie van beheer en onderhoud

Het Rijkswaterstaat-programma Asset Management heeft als doel om op gestructureerde en eenduidige wijze haar assets te beheren en te onderhouden. De NEN 2767 is volledig ingebed in Rijkswaterstaat, in samenwerking met marktpartijen en de NEN-commissie. Om optimaal beheer en onderhoud te blijven waarborgen, dienen areaalgegevens altijd inzichtelijk te zijn. En daarbij is het zaak dat ondersteunende systemen op transparante en gelijke wijze met elkaar communiceren.
Ook in de afgesproken prestatiecontracten wordt tussen Rijkswaterstaat en de verschillende aannemers in dezelfde taal gesproken. Dat komt de resultaten logischerwijs enkel ten goede. Met de toepassing van NEN 2767 worden nu ook eenvoudiger objectieve conditiemetingen uitgevoerd.

In het grootste deel van de districten wordt Ultimo ingezet als beheermanagementsysteem, om Infra Asset Management in goede banen te leiden. Het beheer en de uitvoering van prestatiecontracten tussen Rijkswaterstaat en aannemers vindt ook in Ultimo plaats. De inzet van Ultimo kan worden geoptimaliseerd met inspectietools en een GIS-applicatie.

Reeds behaalde resultaten door Rijkswaterstaat, sinds de inzet van Ultimo:

 • Generieke informatie kan worden omgezet in specifieke informatie, met behulp van de NEN 2767.
 • Er kan sturing worden gegeven bij het maken van afspraken tussen Rijkswaterstaat en aannemers in prestatiecontracten.
 • Realistisch onderhoud waarmee de veiligheid wordt bevorderd.
“Wij gebruiken Ultimo met name om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid voor gebruikers van de objecten te waarborgen. Landelijk gezien worden bijvoorbeeld storingen gecoördineerd verzameld en uitgezet bij de juiste aannemers.”
Edwin Boots
Rijkswaterstaat

Recente klantencases

Erasmus MC
 • Bij een externe audit, door de IGJ of certificerende instanties, kan aantoonbaar gemaakt worden dat er voldaan wordt aan de vereisten van het Convenant medische technologie.
 • Een jaarlijkse besparing van 130 tot 160 manuren.
 • Geen dubbele invoer meer van onderhouds- en testgegevens.
 • Onderhoudswerkzaamheden kunnen niet meer vergeten worden door actieve meldingen naar de medische technici van Logic Medical.
Bristol Port Company
 • Een toekomstbestendig, geïntegreerd en gecentraliseerd Enterprise Asset Management-systeem (EAM).
 • Efficiëntere en effectievere werkvergunningen, gericht op meer veiligheid voor personeel en opdrachtnemers.
 • Beter inzicht in gevaarlijk en niet-gevaarlijk werk, waardoor werk sneller en grondiger kan worden gedeconflicteerd.
 • Complete controle over de verzamelde data, waardoor in de toekomst betere zakelijke beslissingen genomen kunnen worden.
 • Mogelijkheid om Ultimo aan te passen en te configureren naar aanleiding van constante verbeteringsacties.
Wij staan voor u klaar
Mike Timmerman Sales Manager
mike.timmerman@ultimo.com
+32 15 44 41 44

Vraag een demo aan