Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI
Klantcase

Ultimo zorgt voor uniforme processen bij de HVC Groep

HVC is een grondstoffen en energiebedrijf in eigendom van 44 gemeentes en 6 waterschappen. Het bedrijfsonderdeel beheer, onderhoud & inzameling maakt gebruik van Ultimo.

WILT U MEER WETEN? Bekijk de video

Dankzij de invoering van Ultimo heeft er een uniformering van processen en data plaatsgevonden m.b.t. het beheer en onderhoud van voertuigen en containers over 8 verschillende werkplaatsen, waarbij ook werk voor derden wordt gedaan.

Dankzij de uniformering is er nu een beter overzicht van de vloot en de beheerobjecten, alsook het artikelverbruik. Er is een voor iedereen inzichtelijke grafische planning, er wordt mobiel gewerkt, de kostenbeheersing is gecentraliseerd en investeringsprojecten beter worden ondersteund.

Reeds behaalde resultaten:

 • Uniforme processen wat leidt tot beter overzicht van vloot, objecten en artikelverbruik
 • Efficiënte uitvoering van werk middels grafische planners en mobiel werken
 • Gecentraliseerde kostenbeheersing en gefundeerde ondersteuning investeringsprojecten

Recente klantencases

Erasmus MC
 • Bij een externe audit, door de IGJ of certificerende instanties, kan aantoonbaar gemaakt worden dat er voldaan wordt aan de vereisten van het Convenant medische technologie.
 • Een jaarlijkse besparing van 130 tot 160 manuren.
 • Geen dubbele invoer meer van onderhouds- en testgegevens.
 • Onderhoudswerkzaamheden kunnen niet meer vergeten worden door actieve meldingen naar de medische technici van Logic Medical.
Bristol Port Company
 • Een toekomstbestendig, geïntegreerd en gecentraliseerd Enterprise Asset Management-systeem (EAM).
 • Efficiëntere en effectievere werkvergunningen, gericht op meer veiligheid voor personeel en opdrachtnemers.
 • Beter inzicht in gevaarlijk en niet-gevaarlijk werk, waardoor werk sneller en grondiger kan worden gedeconflicteerd.
 • Complete controle over de verzamelde data, waardoor in de toekomst betere zakelijke beslissingen genomen kunnen worden.
 • Mogelijkheid om Ultimo aan te passen en te configureren naar aanleiding van constante verbeteringsacties.
Wij staan voor u klaar
Mike Timmerman Sales Manager
mike.timmerman@ultimo.com
+32 15 44 41 44

Vraag een demo aan