Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Operations Suite

Bättre samarbete mellan produktions-, underhålls- och säkerhetsavdelningarna. En smartare användning av tillgänglig kapacitet. Ökad användning. Och bättre svar på informationsbehov med förstahandsuppgifter. Lär känna Operations Suite.

På den här sidan kan du gå direkt till:

Begär en demo

Operations Suite består av: 

  1. Skiftöverlämning 
  2. Autonomt underhåll  
  3. Stilleståndsanalys 
Operations Suite

Överbrygga klyftan mellan underhåll och produktion

I utvecklingen mot en optimalt lönsam organisation är det avgörande att avdelningar inte verkar på en ö, utan söker samarbete från ”en enda sanningskälla”. Överbrygga klyftan mellan produktion och underhåll med Ultimo Operations Suite.  

En kort introduktion! 

Skiftöverlämning 

För många produktionsföretag är informationsöverföring en svår fråga. För hur är det möjligt att säkerställa att informationsöverföringen mellan team och avdelningar är entydig? Med Skiftöverlämning gör du möten, problem och händelser transparenta. Med modulen Skiftöverlämning skapar du en digital loggbok från produktionsavdelningen. Skiftboken, med skiftrapporterna säkerställer transparens och en effektivare överlämning mellan skift. Utöver produktionsåtgärder går det även att skapa arbetsförfrågningar för teknisk service och uppgifter för säkerhetsavdelningen från skiftrapporten. Allt detta är helt integrerat med modulen Hantering av arbetsorder och HSE-modulerna inom Ultimo. Störningar och kommentarer från operatörer, som normalt inte skulle lagras i Ultimo, är nu synliga. Och kopplas direkt till tillgångsstrukturen. På så sätt är teamen gemensamt ansvariga för en säker arbetsmiljö och optimal tillgänglighet för utrustningen. 

Autonomt underhåll 

Med Autonomt underhåll i Ultimo tillhandahåller du en tillgänglig lösning så att tillgångsoperatörer kan utföra underhåll. Detta inkluderar rengöring, inspektioner, smörjning eller enklare reparationer. Många åtgärder som utförs av operatörer i praktiken, men som inte registreras i Ultimo. Eller åtgärder som kan flyttas från tekniker till operatörer. Operatörer kan reagera snabbare utan ledtider och med all sin kunskap och teknikernas knappa kapacitet kan främst användas för att förebygga och förbättra underhållet. Det är dock viktigt att hålla reda på dessa uppgifter och hur de utvecklas. Autonomt underhåll är trots allt en viktig pelare i Total Productive Maintenance, som kan designas och övervakas med Ultimo.  

Funktionen är utformad på ett sådant sätt att operatörer i Ultimo kan arbeta snabbt via tillgängliga checklistor och visuella element (som bilder), med hjälp av en surfplatta eller smartphone. För att öka operatörernas engagemang ger den mobila funktionen möjlighet att ge feedback på uppgifterna, till exempel att instruktionen eller bilden är otydlig eller att frekvensen ska justeras. Det finns också möjlighet att eskalera en rapport till underhållsavdelningen. Förutom fördelen med berikade data i Ultimo, innebär detta att operatörernas arbete förenklas och att teknikerna kan fokusera på rätt saker. Det är med andra ord en fördel för alla. 

Stilleståndsanalys 

Med denna funktion kan operatören via en installation eller via automatisk import från produktionsprogramvara enkelt fastställa om ett driftstopp har inträffat. Resultatet av detta är ökad insikt i driftstoppet och vilka eventuella produktionsbortfall, med tillhörande kostnader, som har uppstått. För kunder som använder standard Power-BI-integrationen inom Ultimo presenteras driftstoppsdata tydligt, så att analyser kan göras med några få musklick. På så sätt får du god insikt i de stillestånd som leder till produktionsbortfall och det är möjligt att analysera vilka delar som orsakar flest eller längst stillestånd. Genom att anpassa underhållsplanen i enlighet med detta kan produktionsbortfallet minskas mer effektivt. Denna modul är också optimalt integrerad i modulen Skiftöverlämning.  

Sammanfattning av fördelarna med Operations Suite: 

  • Förbättra samarbetet mellan underhåll, säkerhet och produktion. 
  • Arbeta mer effektivt eftersom arbetet utförs och registreras av dem som befinner sig närmast verksamheten. 
  • En säker arbetsmiljö och optimal tillgänglighet för utrustningen. 
  • Berikning av värdefull data i ditt Enterprise Asset Management-system, så att du kan fatta ännu bättre operativa och strategiska beslut.  
  • Underlättar för både operatör och tekniker, vilket har en positiv effekt när det gäller att behålla och attrahera personal. 

Operations Suite i Ultimo EAM 

Operations Suite är en del av den breda Ultimo EAM-plattformen. Med den ledande, flexibla Ultimo EAM-plattformen får du en komplett plattform för alla dina värdefulla tillgångar och tillhörande processer inom organisationen. Förutom diverse moduler för underhåll, säkerhet och drift, andra funktioner och specifika branschlösningar kompletteras stödet med våra lösningar inom området affärsinformation och integration. 

Företag som väljer Ultimo

Utgåvor

Vi erbjuder olika abonnemang för dina behov. Våra fördefinierade branschlösningar gör att vi kan garantera en bästa praxislösning för din bransch. Användningsklart och samtidigt extremt flexibelt. Upplev oöverträffad ROI genom snabba implementeringar, sömlösa integrationer och appar för självbetjäning.

Professional
Pris på förfrågan
För medelstora organisationer som vill utnyttja fördelarna med en komplett, användningsklar lösning för EAM. Branschlösningar för Technical Asset Management och Medical Asset Management finns tillgängliga.
Utgåvor
Enterprise
Pris på förfrågan
För stora organisationer som vill utnyttja alla möjligheter med den fullständiga plattformen och dra maximal nytta av Ultimo. Inga alternativ, allt ingår i en komplett installation.
Utgåvor

Har du frågor om vår lösning?

Kontakta oss

Mer information om EAM de Ultimo

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37