EAM-trendrapport 2021

Baserat på en omfattande undersökning av 360 tillgångsförvaltare i hela Europa, ger EAM Trend Report 2021 en djupgående inblick i tillståndet för tillgångsförvaltning under ett år som präglats av pandemin, brister i försörjningskedjan och en kraftig ökning av digitaliseringsinsatserna på hela marknaden. Ladda ned hela rapporten.

Ladda ned rapporten nu

EAM-trendrapport 2021

Få insikt direkt från marknaden

Rapporten ger en unik inblick i prioriteringar, utmaningar och problem för tillgångsförvaltare i alla branscher och svarar på frågor som: 

  • Är oplanerade stillestånd en branschomfattande utmaning? Vad kostar de? 
  • Vilka är de viktigaste KPI:erna? Är det fortfarande viktigt att fokusera på säkerheten? 
  • Vilka tekniker borde prioriteras för investering nästa år? 
  • Har pandemin medfört positiva förändringar? 
  • Vilka åtgärder vidtas för att minimera framtida störningar från händelser som aldrig inträffat tidigare? 
  • Vad kommer att hända med kompetensgapet på marknaden? 

Få insikt direkt från marknaden! Lär dig av delade erfarenheter, upptäck nya möjligheter och bli inspirerad av den senaste tekniken. Ladda ned rapporten nu.