Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

EAM-trendrapport

Ultimo-trendrapport: Understryker de utmaningar som EAM-sektorn står inför i dagsläget. I dokumentet beskriver företaget många olika dynamiska processer som påverkar EAM-verksamheter och identifierar de största problemområdena. Ladda ned rapporten nu!

Ladda ned rapporten nu

EAM-trendrapport

Få insikt direkt från marknaden

För att kunna skapa den här rapporten har man på IFS Ultimo genomfört en omfattande undersökning för beslutsfattare som arbetar med resurshantering i företag – med fler än 260 deltagare. Dessa har sprungit ur organisationer av alla storlekar och innefattat underhållschefer, resurshanterare, anläggningschefer, verksamhetschefer osv. Förutom insikter från branschanalytiker som röner stort värde förekommer uppgifter från uppmärksammade chefer – däribland personer som företräder Schneider Electric, Royal Philips N.V., Verdantix, ICT-koncernen och Logitek.

Huvudresultatet

  • Över 64 % av dem som ingick i undersökningen ansåg att mobilbaserade underhållsrutiner var en central faktor för att öka effektiviteten, men 21 % var av den åsikten att detta motverkas av bristen på tillgång till nödvändig teknik.
  • 39 % menade att det var av helt avgörande betydelse för företagen att man investerade i arbetskraften för att garantera fungerande verksamheter och att behovet av utbildning av högsta klass var större än någonsin.
  • Cirka 32 % menade att de föråldrade resurserna utgjorde det största hotet mot att kunna upprätthålla godtagbar drifttidsstatistik och ville hitta nya sätt att förbättra situationen.
  • 27 % av de personer som deltog i undersökningen ansåg att förbättrad kommunikation mellan avdelningarna spelade en central roll om avsikten är att öka reaktionsförmåga på företagen.