Den ledande leverantören av programvaror för asset management (EAM) IFS Ultimo har precis publicerat 2022-års trendrapport. Den kan hämtas här: EAM-trendrapport | IFS Ultimo

Det här dokumentet är en ovärderlig tillgång för de som är ute efter att definiera sin asset management-strategi på ett bättre sätt. Dokumentet beskriver många olika dynamiska processer som påverkar EAM verksamheter och identifierar de största problemområdena.

För att kunna skapa den här rapporten har IFS Ultimo genomfört en omfattande undersökning för beslutsfattare som arbetar med asset management inom olika verksamheter – med fler än 260 deltagare. Dessa har kommit ur organisationer av alla storlekar och innefattat underhållschefer, asset management chefer, fastighetschefer, fabrikschefer osv. Förutom viktiga insikter från industrianalytiker innehåller rapporten uppgifter från högprofilerade ledare – däribland personer som företräder Schneider Electric, Royal Philips N.V., Verdantix, ICT-koncernen och Logitek.

Den aktuella situationen

Det finns flera olika faktorer som orsakar störningar för de verksamheter som deltagarna i undersökningen företräder. Den ekonomiska osäkerheten är ett stort problem. Dessutom har driftstörningar i leveranskedjan, som är en följd av detta, en skadlig effekt för dessa verksamheters förmåga att uppnå de affärsmässiga målen. Det har också visat sig vara svårt att få tag på personal med adekvat utbildning med ett kontinuerligt ökande kunskapsgap som behöver täppas till.

Att maximera tillgänglighet är fortfarande helt klart högsta prioritet. Mer än två tredjedelar av de som ingick i undersökningen har uppgett att de företag som de arbetade för hade drabbats av märkbara, icke planerade och driftsavbrott under förra året. Övriga mål som uttrycktes av dem som deltog i undersökningen inbegrep högre operativ produktivitet, längre livslängd på utrustning och maskiner samt att sänka både kapitalkostnaderna och de dagliga driftskostnaderna. Vikten av datadrivna beslut för att förbättra kostnadskontrollen väntas öka med tanke på det ekonomiska läget. Tätare och mer effektiv kommunikation mellan olika avdelningar (och behovet av att slippa använda silobaserade strukturer) var också något som återkom i feedbacken. Behovet av mer hållbara verksamheter rankades inte lika högt som många hade förväntat sig, men blir ändå allt viktigare.

Huvudresultatet

I 2022 Ultimo EAM-trendrapport avslöjas många olika intressanta fakta. Här presenterar vi nu några av höjdpunkterna.

Över 64 % av dem som ingick i undersökningen ansåg att mobilbaserat underhåll var en central faktor för att öka effektiviteten, men 21 % var av den åsikten att detta motverkas av bristen på tillgång till nödvändig teknik. 39 % menade att det var av helt avgörande betydelse för företagen att man investerade i personalen för att garantera fungerande verksamheter och att behovet av utbildning av högsta klass var större än någonsin. Cirka 32 % menade att föråldrad utrustning och maskiner utgjorde det största hotet mot att kunna upprätthålla godtagbar tillgänglighet och ville hitta nya sätt att förbättra situationen. 27 % av de personer som deltog i undersökningen ansåg att förbättrad kommunikation mellan avdelningarna spelade en central roll för att bli mer responsiva.

Som Ewout Noordermeer, IFS Ultimos CMO uttryckte saken: ”Vår årliga EAM-trendrapport är verkligen unik på alla sätt och vis och har fått ett gott rykte under åren som den genomförts. På det här sättet får industri experter, som hanterar tillgångar, den information som de behöver för att få bättre förståelse – detaljer om utmaningar som de måste bemästra och kunskap om nödvändig ny teknik som stödjer detta.”

”Med tanke de störningar som har följt i pandemins kölvatten med mycket stora utmaningar för leveranskedjan, brist på material, det överhängande kunskapsgapet och de skyhöga energikostnaderna har anläggningsägare mycket att ta itu med. Av rapporten framgår de senaste insikterna som är tänkta att inspirera industri experter, som arbetar med asset management och underhåll, så att de kan använda utmaningarna som stöd till förändringar. Det står bortom allt tvivel att datadrivet beslutsfattande, samarbete över teamgränserna och smart användning av tekniken spelar en mycket stor roll, både nu och i framtiden”, avslutar Noordermeer.

2022-års version av Ultimos mycket informativa EAM-trendrapport kan hämtas från: Enterprise Asset Management Trend Report | Ultimo EAM Platform

Andra bloggar skrivna av Ewout Noordermeer

Ultimo EAM i Azure Cloud – ett hållbart val
Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37