Den ledande leverantören av mjukvarulösningar för resurshantering i företag (EAM) IFS Ultimo har precis publicerat 2022-års trendrapport. Den kan hämtas här: EAM-trendrapport | IFS Ultimo

Det här dokumentet är en ovärderlig resurs för de som är ute efter att definiera deras resurshanteringsstrategi på ett bättre sätt. I dokumentet beskriver företaget många olika dynamiska processer som påverkar EAM-verksamheter och identifierar de största problemområdena.

För att kunna skapa den här rapporten har man på IFS Ultimo genomfört en omfattande undersökning för beslutsfattare som arbetar med resurshantering i företag – med fler än 260 deltagare. Dessa har sprungit ur organisationer av alla storlekar och innefattat underhållschefer, resurshanterare, anläggningschefer, verksamhetschefer osv. Förutom insikter från branschanalytiker som röner stort värde förekommer uppgifter från uppmärksammade chefer – däribland personer som företräder Schneider Electric, Royal Philips N.V., Verdantix, ICT-koncernen och Logitek.

Den aktuella situationen

Det finns flera olika faktorer som orsakar avbrott för de företag som undersökningsdeltagarna företräder. Den ekonomiska osäkerheten är ett stort problem. Dessutom fortsätter driftstoppen i leveranskedjan, som är en följd av detta, att ha en skadlig effekt för dessa företags förmåga att uppnå de affärsmässiga målen. Det har också visat sig vara svårt att få tag på personal med adekvat utbildning eftersom det kontinuerligt ökande kunskapsgapet behöver täppas till.

Att maximera drifttiden är helt klart en fråga som fortfarande åtnjuter högsta prioritet. Mer än två tredjedelar av de som ingick i undersökningen har uppgett att de företag som de arbetade för hade drabbats av märkbara, icke planerade och driftsavbrott under förra året. Övriga mål som uttrycktes av dem som deltog i undersökningen inbegrep högre verksamhetsmässiga effektivitetsnivåer, längre serviceliv så länge verktygen gör nytta samt att sänka både kapitalkostnaderna och de dagliga verksamhetskostnaderna. Vikten av datadrivna beslut för att förbättra kostnadskontrollen väntas öka med tanke på det ekonomiska läget. Tätare och mer effektiv kommunikation mellan olika avdelningar (och behovet av att slippa använda silobaserade strukturer) var också något som återkom i feedbacken. Behovet av mer hållbara verksamheter rankades inte lika högt som många hade förväntat sig, men växer hela tiden i dignitet.

Huvudresultatet

I 2022 Ultimo EAM-trendrapport avslöjas många olika intressanta fakta. Här presenterar vi nu några av höjdpunkterna.

Över 64 % av dem som ingick i undersökningen ansåg att mobilbaserade underhållsrutiner var en central faktor för att öka effektiviteten, men 21 % var av den åsikten att detta motverkas av bristen på tillgång till nödvändig teknik. 39 % menade att det var av helt avgörande betydelse för företagen att man investerade i arbetskraften för att garantera fungerande verksamheter och att behovet av utbildning av högsta klass var större än någonsin. Cirka 32 % menade att de föråldrade resurserna utgjorde det största hotet mot att kunna upprätthålla godtagbar drifttidsstatistik och ville hitta nya sätt att förbättra situationen. 27 % av de personer som deltog i undersökningen ansåg att förbättrad kommunikation mellan avdelningarna spelade en central roll om avsikten är att öka reaktionsförmåga på företagen.

Som Ewout Noordermeer, IFS Ultimos CMO uttryckte saken: ”Vår årliga EAM-trendrapport är verkligen unik på alla sätt och vis och har rönt ett gott anseende under åren som gått. På det här sättet får professionella inom branschen, som hanterar resurser, den information som de behöver för att få bättre förståelse för ämnet – där de utmaningar som måste bemästras och den nödvändiga nya framväxande tekniken specificeras.”

”Med tanke på det avbrott som har följt i pandemins kölvatten med mycket stora utmaningar för leveranskedjan, brist på material, det överhängande kunskapsgapet och de skyhöga energikostnaderna har resursägarna mycket att ta itu med. Av rapporten framgår de senaste insikterna som är tänkta att inspirera professionella, som arbetar med hantering av underhåll och resurser, så att de kan använda utmaningarna som drivmedel för positiva förändringar. Det står bortom allt tvivel att datadrivet beslutsfattande, samarbete över teamgränserna och smart användning av tekniken spelar en mycket stor roll, både nu och i framtiden”, avslutar Noordermeer.

2022-års version av Ultimos mycket informativa EAM-trendrapport kan hämtas från: Enterprise Asset Management Trend Report | Ultimo EAM Platform

Andra bloggar skrivna av Ewout Noordermeer

Ultimo EAM i Azure Cloud – ett hållbart val
Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37