Inställd på att växa

Med information från hundratals tillfrågade mycket erfarna yrkesverksamma ger Verdantix-rapporten, med titeln “Green Quadrant: Enterprise Asset Management Software 2022” en omfattande och mycket detaljerad jämförelse av de viktigaste programleverantörerna som för närvarande betjänar EAM-marknaden. Den innehåller profiler för var och en av dessa leverantörer och beskriver de olika programlösningar de erbjuder.

Enligt rapporten drivs den globala EAM-programmarknaden “av ett nytt fokus på kostnadsbesparingar, underhållsstrategier för digitaliseringsprogram och sammanslagning av digitala system samt hållbarhet.” Den fortsätter med att säga att utgifter för EAM-program “kommer att växa, med leverantörer som vill differentiera sig genom ökad mobil och bärbar funktionalitet, snabba implementeringar, smarta integrationer och analyser för prediktiva underhållsstrategier.”

Avancerade EAM-lösningar

“Detta är ytterligare ett kraftfullt stöd för Ultimo och vad vi uppnår inom EAM-programsektorn”, säger Ewout Noordermeer, Chief Marketing Officer, Ultimo. “Att ha en avancerad EAM-lösning är nu grundläggande för moderna organisationer. Det hjälper till att bryta informationsbariärer mellan avdelningar för att möjliggöra bättre kunskapsutbyte, vilket hjälper företag att gå mot mer produktiva, säkra och hållbara strategier för förvaltning av tillgångar.”

“Verdantix utgivna rapport placerar oss i framkanten av EAM-innovation. Detta, tillsammans med andra utmärkelser vi har fått under det senaste året, kommer att motivera oss att vidareutveckla vårt erbjudande för att säkerställa att det fortsätter att hjälpa tillgångstunga organisationer att optimera underhållet, förbättra prestanda och låsa upp nya nivåer av operativ effektivitet, avslutar han.

Om Verdantix

Verdantix är ett oberoende forsknings- och konsultföretag med expertis inom miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet, operationell excellens, smarta byggnader samt ESG- och hållbarhetsteknologier. Genom våra forsknings- och rådgivningstjänster hjälper vi företagschefer, investerare, teknikchefer och tjänsteföretagsledare att fatta robusta, faktabaserade beslut. Vi är fast beslutna att leverera objektiva, snabba och korrekta analyser för att hjälpa våra kunder att lyckas.

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37