OPEX

Om du på ett strukturerat sätt kartlägger tid, material och andra kostnader som är kopplade till arbetsordern i den dagliga verksamheten, får du bättre översikt över kostnaderna för arbetsordern. Och genom att även kartlägga de kostnadsbärande aspekterna får du översikt över kostnaderna per kostnadsställe och per tillgång(styp). Med hjälp av intuitiv Business Intelligence Dashboards följer du budgetplanerna i realtid. Dessutom identifierar du organisationens kostnadsdrivare, så att du kan rikta åtgärder. Genom att låta teknikerna arbeta mobilt får du mer tillförlitliga indata och vinner tid eftersom informationen finns till hands vid rätt tidpunkt. Tillsammans med andra smarta tekniker, såsom automatisk bearbetning av mätaravläsningar och tillstånd, kan du göra mer med färre mantimmar.

Genom att optimera lagerhanteringen kan man dels minska lagermängderna och förhindrar man samtidigt att kritiska delar saknas i lager. Genom att göra effektivare inköp och att säkra kontraktshanteringen i systemet, ökar möjligheterna till besparingar ytterligare. Och om det handlar om en organisation med anläggningar på flera orter blir fördelarna ännu större. Integral tillgångsförvaltning erbjuder inte bara möjligheten att jämföra, utan också att dela data. Det gör att man kan byta ut reservdelar enklare och det är inte nödvändigt med ett minimilager på alla anläggningar. Detta innebär inte bara sänkta lagerkostnader, det bidrar även till att stärka hållbarheten.

För en sömlös anslutning till den finansiella administrationen i den dagliga verksamheten kan du koppla beställningar från Ultimo till det finansiella paketet. Förutom en total helhet ger det kostnads- och tidsbesparingar i form av minskad administrativ belastning.

Och genom att även ta med material och mantimmar i underhållskonceptet kan du göra en prognos över kostnadsutvecklingen i verksamheten med hjälp av de olika delarna.

CAPEX

Förutom en god kostnadsöversikt i den dagliga verksamheten erbjuder Ultimo möjligheten att hantera genomförandet av projektet tillsammans med de ekonomiska aspekterna. Det är ett perfekt sätt att kontrollera CAPEX. Eftersom du skapar en historik i systemet får du dessutom tillgång till information som hjälper dig i beslutet att underhålla eller byta. Förutom den tekniska livslängden är det också viktigt att titta på andra kostnadsdrivare, exempelvis energiförbrukningen.

Om du vill gå ett steg längre och få en bra bild över de investeringar som krävs för att fortsätta bedriva en hållbar verksamhet kan du använda modulen långsiktig tillgångsplanering. Med denna modul sammanställer du en långsiktig budget för livslängdsförlängande underhåll, renovation och byte av tillgångar, baserat på kostnader och tillstånd.  Modulen för långsiktig tillgångsplanering är den perfekta länken mellan underhåll, produktion och finansiering, när det handlar om en långsiktig vision.

Ökade intäkter

Förutom kostnadskontroll ger tillämpningen av EAM-program naturligtvis möjlighet att ligga steget före störningar och driftsavbrott, vilket resulterar i mer driftstid, minskade produktionsförluster och högre intäkter.

Vill du veta mer om kostnadskontroll och att förbättra driftstiden med Ultimo? Eller vill du veta hur du kan genomföra direkta besparingar eftersom du med Ultimo kan ha alla underhålls- och säkerhetsprocesser i ett enda system?

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37