Grip op proces en resultaat

Door op gestructureerde wijze de implementatie vorm te geven, houden we grip op het proces en het uiteindelijke resultaat. U mag van ons een betrokken houding verwachten en kennis van zaken.

 

  Gestructureerd, maar ook flexibel

  De Ultimo-implementatiemethodiek (U&I² genaamd) is gebaseerd op onze ervaring met implementeren (sinds 1988) en projectmanagementmethodiek PRINCE2®. De methodiek laat zich kenmerken door een pragmatische en gefaseerde projectaanpak (projectaanloop, projectinitiatiefase, realisatiefase en projectafsluiting). Waarbij gestreefd wordt naar een optimale communicatie tussen leden van de projectgroep.

  De combinatie tussen onze flexibele standaardsoftware en de diversiteit van onze klanten en gebruikers, maken een even flexibele projectaanpak wenselijk. Net als de software, betreft onze implementatiemethodiek een ‘best practice standaard model’, welke qua bouwblokken en aanpak wordt toegesneden op uw klantspecifieke situatie.

  De voordelen van deze aanpak:


  • Zowel kleine als grote implementaties worden op professionele wijze uitgevoerd. Echter, altijd met realiteit en nut in ogenschouw genomen
  • Bij het project zijn in ieder geval altijd uw account manager en consultant betrokken bij het project
  • Samenwerking staat centraal. In ieder geval werken wij samen met u en uw medewerkers. Ook is samenwerking mogelijk met derden (consultants, organisatieadviesbureaus)

  Betrokken en kennis van zaken

  Tijdens het implementatietraject streven we naar een vaste consultant of vaste groep consultants. Dit zorgt er mede voor dat de consultant(s) zich goed in kunnen leven in uw specifieke situatie. Intern hebben wij onze consultants gegroepeerd naar branche en toepassingsmogelijkheden van onze software. Zij doen naast algemene kennis, dan ook veel specifieke kennis op en delen deze kennis met u.

  We staan ook telefonisch voor u klaar

  Jacob-Jan van der Spek
  Manager Sales

  Patrick Beekman
  Business Manager

  Lubert Gerrits
  Business Manager


  Maandag - vrijdag, 8:00 - 17:00 uur: 0341 - 423737