Transparante en eenduidige werkwijze bij Rijkswaterstaat

Om de verschillende districten van Rijkswaterstaat en de verschillende aannemers op het gebied van beheer en onderhoud beter te laten samenwerken, bewijst Ultimo zijn waarde.

Bekijk de klantcase Rijkswaterstaat
Play
 

  Evolutie van beheer en onderhoud

  Het RWS-programma “Asset Management”, heeft als doel om op gestructureerde en eenduidige wijze het beheer en onderhoud uit te voeren. RWS heeft in samenwerking met marktpartijen en de NEN-commissie de NEN 2767 ingebed in de organisatie. Ten behoeve van optimaal beheer en onderhoud dienen areaalgegevens altijd inzichtelijk te zijn en ondersteunende systemen op transparante en gelijke wijze met elkaar te communiceren.

  Ook in de afgesproken prestatiecontracten wordt tussen RWS en de verschillende aannemers in dezelfde taal gesproken, wat de resultaten ten goede komt. Met de toepassing van NEN 2767 kunnen ook eenvoudiger objectieve conditiemetingen worden uitgevoerd.

  Ultimo wordt bij het grootste deel van de districten ingezet als beheer management systeem om Infra Asset Management in goede banen te leiden. Ook het beheer en de uitvoering van prestatiecontracten tussen RWS en aannemers vindt in Ultimo plaats. De inzet van Ultimo kan geoptimaliseerd worden met inspectietools en een GIS-applicatie.

  Reeds behaalde resultaten:


  • Generieke informatie om kunnen zetten in specifieke informatie met behulp van de NEN 2767
  • Sturing geven bij het maken van afspraken tussen RWS en aannemers in prestatiecontracten
  • Realistisch onderhoud waarmee de veiligheid wordt bevorderd

  NEN 2767

  De NEN 2767-4 bestaat uit twee onderdelen, namelijk de methodiek en de gebrekenlijsten voor  infrastructuur. De methodiek voor conditiemeting van infrastructuur (NEN 2767-4-1) beschrijft de werkwijze om te komen tot een uniforme uitspraak over de technische staat van infrastructurele werken. De registratie van gebreken staat hierbij centraal.

  De gebrekenlijsten zijn overzichten van de gebreken die kunnen voorkomen in infrastructurele werken. De decompositie gebrekenlijsten zijn hiërarchisch opgebouwd: beheerobjecten (bijv. kanalen), elementen (bijv. vaarwegmarkering), bouwdelen (bijv. baken en sectorlicht), materiaalsoorten (bijv. hout of kunststof) en gebreken (bijv. houtrot of bevestiging ontbreekt).

  NEN 2767-4 bestrijkt de volgende sectoren: natte en droge civieltechnische kunstwerken, waterbouwkunde, wegenbouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde, cultuur- en groenvoorzieningen.

   

   

  Vergelijkbare klanten

  “Grip op techniek & weinig administratie.”

  Waterschap de Dommel

  “Ultimo is een universeel kwaliteitsproduct.”

  Gemeente Dordrecht

  “Kracht van Ultimo ligt in de brede aanpak.”
  Dunea Duin & Water

  “In een korte periode een besparing van €600.000 gerealiseerd.”
  Istimewa Elektro

   Ik wil meer informatie ontvangen over Ultimo

    

   We staan ook telefonisch voor u klaar

   Lubert Gerrits
   Business Manager

   Max van Moll
   Account Manager

   Jacob-Jan van der Spek
   Manager Sales


   Maandag - vrijdag, 8:00 - 17:00 uur: 0341 - 423737