Webinar: “Gestructureerd verbeteringen doorvoeren door middel van de Kaizen Methodiek”

11 maart / 11:45 uur
Online

In deze tijden van crisis merken we dat veel bedrijven voorzichtig zijn met het uitvoeren van (grootschalige) verbeterinitiatieven. Hiermee lopen deze bedrijven het risico om stil te staan in hun ontwikkeling, waardoor de interne processen blijven stagneren en de frustratie bij medewerkers alleen maar toeneemt. Terwijl er ook op het gebied van assetmanagement, in veel gevallen, een grote behoefte is om intern het één en ander beter te organiseren!

Op 11 maart, 11:45 uur organiseert Ultimo, in samenwerking met IP Solutions het webinar ‘gestructureerd verbeteringen doorvoeren door middel van de Kaizen Methodiek’. In deze Webinar willen we laten zien wat het oplevert als organisaties in staat zijn gestructureerd kleinschalige verbeteringen door te voeren.  Aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten we zien hoe IP-Solutions de Kaizen Methodiek hiervoor toepast binnen assetmanagement. In het praktijkvoorbeeld dat gepresenteerd wordt, richten zij zich specifiek op het effectiever gebruik van het EAM-Systeem. De primaire vraag bij deze klant was om meer structuur aan te brengen in de werkstroom voor preventief en correctief onderhoud. Een onderdeel was het functioneel inrichten van de werkstroom in het EAM-systeem met de bijbehorende autorisaties. Tijdens de Webinar zal IP Solutions toelichten welke kritieke succesfactoren van belang waren om dit te realiseren en te borgen.

Wat is Kaizen

Misschien bent u nog niet bekent met de Kaizen Methodiek. Daarom is het goed om even toe te lichten wat deze methode precies inhoudt:

Kaizen komt uit de LEAN-filosofie en betekent letterlijk ‘verbeteren of veranderen ten goede’. IP-Solutions zet Kaizen in als gestructureerde methode om relatief eenvoudige verbeteringen snel te identificeren en te implementeren voor hun klanten. Door zowel het management als de medewerkers te betrekken, kan Kaizen tevens een belangrijke drijfveer zijn om een continue verbeteringscultuur te creëren. Kaizen Events zijn kleine en korte termijn brainstorm- en implementatiesessies voor specifieke situaties waar deze gestructureerde methode wordt toegepast. De aanpak van IP Solutions is gebaseerd op het Plan-Do-Check-Act principe en kent 12 vaste stappen om te komen tot een geïmplementeerde oplossing. IP-Solutions richt zich niet alleen op het faciliteren van verbeteringen, maar door hun technische expertise kunnen zij inhoudelijk ook extra waarde toevoegen aan deze Kaizen Events.

Kosteloos aanmelden

Wilt u ook meer te weten komen over de Kaizen Methodiek? Schrijf u dan vandaag nog in voor het webinar op 11 maart, 11:45 uur. Deelname is kosteloos en het webinar duurt ongeveer 30 minuten.

Zeg het maar.
Gaan we ervoor?
Patrick Beekman Partner Solution Manager
patrick.beekman@ultimo.com
+31 341 42 37 37