Klantcase

Verschillende afdelingen Wartburg College in één systeem

Het reformatorische Wartburg College telt bijna vierduizend leerlingen en vierhonderdtwintig medewerkers. Ten behoeve van de afdelingen Technische Dienst en Huisvesting is een FMIS aangeschaft: Ultimo Facility Management. Dit systeem wordt met name ingezet voor gebouwenbeheer, Meerjaren Onderhouds Planningen (MOP) en incidentregistratie. Maar ook het dagelijks technische beheer, contractenbeheer en onderhoud.

Succesvol Meerjaren Onderhoud met Ultimo

Het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) in Ultimo wordt in de breedste zin van het woord gebruikt binnen het Wartburg College. Het MJOP is voor alle locaties aangemaakt en wordt netjes bijgehouden. Iedere locatie krijgt rond september/oktober te horen wat de maandelijkse dotatie voor het nieuwe jaar wordt. In de grafische weergave in Ultimo Facility Management Software kunnen verschillende meerjaren onderhoudsscenario’s worden weergegeven. Alle verschillende onderhouds­werkzaamheden zijn zo in één overzicht te zien. En deze kunnen ook direct gepland worden. Het gevolg: goed afgebakende werkzaamheden en budgetten die hieruit voortvloeien. En dat levert weer een beheersbare ‘workload’ op.

“Het is moeilijk in cijfers uit te drukken maar naar schatting is de efficiëntie door de inzet van Ultimo met zo’n 60% toegenomen.”
André Wattèl
Wartburg College

Andere cases in Onderwijs

Wij staan voor u klaar
Rob Raasveldt Senior Account Manager
rob.raasveldt@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan