Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI
Klantcase

Personeel, materieel en inventaris Brandweer Amsterdam-Amstelland overzichtelijk geïntegreerd in één systeem

Brandweer Amsterdam-Amstelland zet zich met zijn vele medewerkers dagelijks om incidenten te voorkomen en zo nodig te bestrijden. De ondersteunende diensten van de organisatie hebben hierin enorme baat bij het gebruik van Ultimo Facility Management. Het ter plaatse krijgen van personeel, materieel en inventaris brengt meerdere processen met zich mee en moet snel en efficiënt gebeuren. Met behulp van Ultimo zijn al deze processen nu geïntegreerd in één systeem. En daar worden dagelijks de vruchten van geplukt.

Wilt u meer weten? Bekijk de video

Optimaal gebruik maken van één geïntegreerd systeem

Eén geïntegreerd systeem dus. Toen Brandweer Amsterdam-Amstelland op zoek was naar een passend FMIS systeem, werd in eerste instantie gedacht aan de module Vastgoedbeheer. Maar tijdens de implementatie van de Ultimo software, bleek dat er waarschijnlijk nog veel meer voordeel behaald kon worden door ook andere onderdelen te integreren in het systeem. En dat was inderdaad een groot voordeel. De tweede module was al snel in gebruik, Ultimo Fleet Management. Waardoor het onderhoud aan al het rijdend materieel en bijbehorende inventaris optimaal werd geborgd. En vervolgens sloot Facility Services aan in het systeem om diverse processen bij elkaar te brengen, zoals reserveringen (van zalen, auto’s en parkeerplaatsen), aanvragen voor logistiek transport en het melden van storingen en wensen.

Reeds behaalde resultaten door Ultimo zijn:

  • Inzicht in alle producten en diensten, zowel in de historie als in de kosten.
  • Betere afstemming tussen producten en diensten.
  • Hulp bij het nuttig besteden van budgetten.
  • En last but not least: het binnenhalen van de Winnaar Ultimo Award 2016!

Een efficiënt en veilig wassingenproces

Door het vastleggen van uitrukkleding bij Brandweer Amsterdam- Amstelland in Ultimo, registreert de organisatie nu foutloos wassingen en reparaties. Deze voldoen nu perfect aan de richtlijnen die van toepassing zijn op de kleding. Door efficiënt, consequent en bovendien geautomatiseerd bij te houden hoeveel wassingen een kledingstuk heeft gehad, weet men logischerwijs of de uitrukkleding nog voldoet aan de veiligheids­voorschriften of dat kleding wellicht is afgeschreven.

Modules in deze case

Autorisatiebeheer
Toon alleen relevante informatie.
Dashboards / Rapportages
Belangrijke stuurinformatie direct voorhanden.
Gebrekenbeheer
Extra hulpmiddel bij het realiseren van een optimale beschikbaarheid.
Kostenregistratie
Inzicht in kosten met diverse standaard rapportages.
Middelenbeheer
Creëer grip op inzetbaarheid van uw middelen.
Periodiek onderhoud
Optimaliseer de prestaties van uw assets met predictief en risicogestuurd onderhoud.
Reserveringen
Overzicht en inzicht in de beschikbaarheid van ruimtes.
Self Service
In sommige gevallen is het aanmaken van een melding niet meer nodig.
Uitgiftebeheer
Controle over uitgeleende bedrijfsmiddelen.
Uren­verantwoording
Een compleet overzicht van de bestede tijd.
Vastgoedbeheer
Inzicht in uw vastgoedgegevens, de basis naar meer.
Wagenparkbeheer
Meer grip op de inzetbaarheid van uw wagenpark of vloot.
Werkorderbeheer
Creëer een efficiënte werkorderstroom.
“De inzet van medewerkers is de succesfactor. Dit heeft geresulteerd in één geïntegreerd systeem, wat heeft geleid tot een betere interne afstemming.”
Bertus Bosman
Brandweer Amsterdam-Amstelland
Wij staan voor u klaar
Niels Kuijer Sales Manager
niels.kuijer@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan