Ondanks dat de processen binnen de sector op elkaar lijken, doet elke organisatie het toch net weer even anders. Binnen de veiligheidssector is er daarom veel behoefte aan kennisdeling. En dat was precies de reden waarom het Ultimo Netwerkevent voor de Veiligheidssector werd georganiseerd op donderdag 14 november. Ultimo bracht de sector samen bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek – Brandweerkazerne Hilversum. En dat kennisdeling binnen de hele sector leeft, was duidelijk. Met tientallen bezoekers was het kosteloze event ‘uitverkocht’ en dus druk bezocht.

Kennistafel

Omdat organisaties binnen de sector graag willen weten hoe Ultimo bij anderen in gebruik is en wat zij daarvan kunnen leren, had Ultimo een kennistafel ingericht gedurende het event. Tijdens de netwerkmomenten, konden bezoekers naar de tafel om de Ultimo omgevingen van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Gooi en Vechtstreek live in gebruik te zien. Ook Ultimo was daar vertegenwoordigd om toelichting geven op toepassingsmogelijkheden. Dit werd door de bezoekers als heel waardevol ervaren.  Zowel Ultimo als de aanwezige bezoekers kijken zodoende terug op een informatieve, geslaagde dag, waarbij kennisdeling de boventoon voerde.

Kennisdeling door presentaties

Aan de hand van interessante presentaties werd de toepassing van de Ultimo software vanuit diverse oogpunten behandeld. Brandweer Amsterdam Amstelland kwam twee keer aan het woord. Zij vertelden over de inzet van Ultimo ten behoeve van het Vastgoedbeheer, wat overigens slechts een onderdeel is van de integrale toepassing van Ultimo binnen Amsterdam Amstelland. Daarnaast werd er stilgestaan bij het voertuigenbeheer.

Best passende oplossing

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek deelde zelf ook hun ervaringen. Zij vertelden uitgebreid waarom Ultimo voor hun de best passende oplossing bleek en hoe zij het aanbestedingstraject hebben aangekleed. Vervolgens werd er dieper ingezoomd op de huidige toepassing van Ultimo voor de afdeling Facilitaire Zaken (reserveringen, meldingen, webshop, voorraadbeheer en inkoop) en Technische Dienst (wagenpark, kledingbeheer, arbeidshygiëne). Speciale aandacht hierbij was er voor de interface met Easylogic voor de registratie van wassingen met behulp van RFID-tags.

Easylogic kon hier direct op inspringen. Want ook zij gaven een als business partner een presentatie tijdens het event.

Integrale ondersteuning

De laatste referentiecase die aan de hand van een presentatie werd behandeld, was die van Veiligheidsregio IJsselland. De regio is enthousiast aan de slag met Ultimo, waardoor het gebruik stap voor stap steeds verder uitbreidt. Zij hebben in eerste instantie een Proof of Concept opgesteld voor de webshop (kledingbeheer) en het voorraad -en bestelbeheer. Dit is succesvol verlopen. Momenteel zijn zij bezig met de vervanging van hun huidige applicatie, zodat Ultimo meer en meer integraal ondersteuning gaat bieden.

Tot slot heeft Ultimo de laatste ontwikkelingen in de software gepresenteerd. Hierbij werd vanzelfsprekend stilgestaan bij de mogelijkheden voor de sector.

Bent u geïnteresseerd in de presentaties?

Neem dan contact op met ons op via sales@ultimo.com. Wij delen deze graag met u!

Andere blogs geschreven door Anneloes van Renselaar

Ultimo in actie voor Gered Gereedschap
Ultimo Conference 2021: Dinsdag 30 november, 13.30uur CET
Wij staan voor u klaar
Ewout Noordermeer CMO / Sales Director
ewout.noordermeer@ultimo.com
+31 341 42 37 37