Wachtoverdracht

Hoe zorgt u ervoor dat de juiste informatie wordt uitgewisseld tussen operators en de dienst onderhoud? Door middel van een digitaal logboek, binnen onze module Wachtoverdracht. Een centrale plek waar de communicatie tussen operators van assets en andere belanghebbenden wordt uitgewisseld.

Software

Faciliteer de communicatie tussen operators en de dienst onderhoud

Voor veel productiebedrijven is informatieoverdracht een lastig vraagstuk. Want hoe zorgt u ervoor dat de informatieoverdracht tussen ploegen en afdelingen eenduidig en overzichtelijk verloopt? Met Wachtoverdracht maakt u afspraken, problemen en gebeurtenissen inzichtelijk. De registratie is eenduidig en lopende zaken worden direct inzichtelijk voor de gehele organisatie. Als gevolg hiervan wordt de samenwerking tussen afdelingen en ploegen geoptimaliseerd, want u zorgt nu samen voor een veilige werkomgeving en een optimale beschikbaarheid van het machinepark.

Wat zijn de voordelen van deze module?

 • Registreer per werkdienst opmerkingen die van belang zijn voor volgende diensten.
 • Een geïntegreerd overzicht van storingen, technische werkzaamheden en opmerkingen van operators.
 • Borg informatie van operators die vaak als geen ander weten hoe de vork in de steel zit.

HSE-suite: Voldoe aan de Seveso-wetgeving

Creëer een verregaande integratie tussen HSE-gerelateerde werkzaamheden en Asset Management met de HSE-suite. Deze suite bevat de modules HSE-incidentbeheer, Management of Change en Werkvergunningen. Door die integratie ontstaan er namelijk een hoop voordelen:

 • HSE-incidenten en overige storingen krijgt u in één geïntegreerde applicatie inzichtelijk.
 • Modificaties kunt u gestructureerd in behandeling nemen, doordat deze in uw huidige werkorderstroom of projectenbeheer worden geïntegreerd.
 • U kunt gebruik maken van blauwdrukken, waardoor de bekrachtiging van werkvergunningen snel en digitaal kan plaatsvinden.
 • U toont eenvoudiger aan dat uw organisatie aan belangrijke regelgeving (bijvoorbeeld Seveso) voldoet.

Wachtoverdracht Cases

BEWiSynbra Group
 • Een veiligere werkomgeving door integratie HSE/Maintenance
 • Betere borging van processen
 • Eenvoudiger voldoen aan de wet- en regelgeving
Solidus Solutions
 • Efficiëntie dankzij integratie HSE & maintenance
 • Inzicht in onveilige situaties en de opvolging hiervan
 • Perfecte afstemming van de onderhoudsactiviteiten
Wij staan voor u klaar
Wim De Beer Sales Director
wim.debeer@ultimo.com
+32 15 44 41 44

Vraag een demo aan