Klantcase

Kwalitatieve zorg op grote schaal

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is een dynamisch opleidingsziekenhuis met 3 campussen, goed voor ongeveer 150.000m² aan gebouwoppervlakte. Het niet-universitair ziekenhuis telt zo’n 811 bedden, een 250-tal dagklinische plaatsen en 5.000 medewerkers. Als een van de grootste werkgevers van Limburg doet ZOL haar uiterste best om de beste kwaliteit van zorg in een veilige en gastvrije omgeving te realiseren. Lees in deze case hoe Ultimo hiertoe bijdraagt.

WILT U MEER WETEN OF WILT U DIT ARTIKEL ONDERWEG LEZEN? Download klantcase

Ziekenhuisbreed 1 platform

In 2016 zette het Ziekenhuis Oost-Limburg de stap naar een nieuw facility pakket. Voordien werkten ze met een ander pakket, maar omwille van de zoektocht naar een nieuwe IT Service Management tool besloten ze opnieuw de markt op te gaan. Het ziekenhuis had een duidelijke doelstelling bij aanschaf van Ultimo: zoveel mogelijk uniform werken op 1 platform. Ondertussen is de applicatie breed uitgerold en wordt het systeem ingezet voor de Medische Technologie (Biotechniek), labo’s, medische beeldvorming, ICT, keuken, sanitair, enzovoort.

“Het is een groot voordeel dat onze ICT-dienst ook Ultimo inzet”, licht dhr. Verheye toe. “Vroeger was er nauwelijks support beschikbaar vanuit ICT. Zo moesten we bijvoorbeeld zelf profielen aanmaken. Gelukkig hebben we nu voor Ultimo een heel goede ondersteuning van onze eigen ICT dienst.”

Reeds behaalde resultaten bij ZOL:

  • Facilitair brede inzet van de software: van labo’s en medische technologie tot ICT en reserveringen.
  • Verbeterde communicatie tussen de verschillende ondersteunende diensten.
  • Efficiënte afhandelflow van incidenten en service-aanvragen volgens prioriteit, waardoor het aantal incidenten gemeld via telefoon en e-mail is verminderd.
  • Meer gebruiksvriendelijkheid dankzij standaardmeldingen en vooraf ingevulde templates
  • Actuele plannen dankzij CAD-integratie

Modules in deze case

CAD-integratie
Vergroot uw efficiëntie met behulp van CAD-integratie.
Configuratiebeheer (CMDB)
Vergroot het inzicht door een structurele borging van uw CMDB.
Dashboards / Rapportages
Belangrijke stuurinformatie direct voorhanden.
Incidentenbeheer
Vergroot de efficiëntie van uw helpdesk door incidenten snel en adequaat af te handelen.
Medische Technologie
Basis voor veilige toepassing van medische technologie.
Middelenbeheer
Creëer grip op inzetbaarheid van uw middelen.
Reserveringen
Overzicht en inzicht in de beschikbaarheid van ruimtes.
Self Service
In sommige gevallen is het aanmaken van een melding niet meer nodig.
Serviceaanvraag­beheer
Zorg voor een gestroomlijnde dienstverlening.
Vastgoedbeheer
Inzicht in uw vastgoedgegevens, de basis naar meer.
Wijzigingsbeheer
Controle over wijzigingen.
“Het is een groot voordeel dat onze ICT-dienst ook Ultimo inzet”
Philip Verheye
Ziekenhuis Oost-Limburg
Happy to help you at any time
Freddy Vos Sales Director
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

VRAAG EEN DEMO AAN