Klantcase

Inclusief Groep: van een scala aan deelsystemen naar één integrale oplossing

Voordat er een reorganisatie plaatsvond bij Inclusief Groep, was er een scala aan deelsystemen in gebruik. Uiteenlopend van professionele deeloplossingen tot Excel-toepassingen. De organisatie begon met het gebruik van beheersoftware en koos voor de integrale oplossing van Ultimo.

Wilt u meer weten of wilt u dit artikel onderweg lezen? Download het artikel

Vervanging diverse subsystemen door één applicatie

Bij het selecteren van een softwarepakket, zocht Inclusief Groep naar een goede integrale oplossing voor zowel IT Service Management als Facility Management. Beide afdelingen zouden namelijk veel profijt hebben bij de inzet van een professioneel systeem. De ICT-afdeling had uiteindelijk een belangrijke stem in de keuze van een pakket en stelde hierbij een aantal eisen:

1. Juiste kwaliteit en diepgang van de software.
2. Flexibele mogelijkheden om de software eenvoudig aan te kunnen passen.
3. Volwaardige integratiemogelijkheden van ITSM en FM.
4. De mate van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de potentiële leverancier.

Daar sloot Ultimo goed bij aan. Sinds de inzet van de software zijn onder andere de volgende resultaten behaald:

  • Transparantie in activiteiten en kosten om marktconforme dienstverleningsovereenkomsten aan te gaan.
  • Imagoverbetering door verschuiving van ‘kostenpost’ naar waarde toevoegende afdelingen.
  • ICT en Facilitaire zaken zijn dichter naar elkaar toegegroeid.
  • Hogere klanttevredenheid.

Introductie Shared Service Center

Een van de belangrijkste resultaten is de introductie van een volledig digitaal Service Center, opgenomen binnen het intranet van de Inclusief Groep. Alle interne medewerkers die over een PC beschikken, kunnen nu meldingen maken, aanvragen indienen en reserveringen maken. Op het gebied van ICT, ruimtereserveringen, catering, poolauto’s, kantoorartikelen, schoonmaak… Heeft u nog even?

“Dankzij de transparantie en het digitale Service Center zijn wij als ICT en Facilitaire Zaken een wezenlijk en zichtbaar onderdeel van de organisatie geworden. En dat met de inzet van één overkoepelende oplossing.”
Frits Bosch
Inclusief Groep

Andere cases in Zakelijke dienstverlening

Wij staan voor u klaar
Wim De Beer Sales Director
wim.debeer@ultimo.com
+32 15 44 41 44

Vraag een demo aan