Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI
Klantcase

Het managen van de duizenden assets van Hoogheem­raadschap van Rijnland

Om die vele droge voeten en schoon drinkwater te kunnen garanderen, elke dag weer, is een professioneel assetmanagement van groot belang. Want al die duizenden assets moeten hun werk dagelijks blijven doen, er steeds weer voor zorgen dat Hoogheemraadschap van Rijnland doet wat ze belooft. Met de inzet van Ultimo is meer inzicht verkregen, waardoor de assets nu efficiënt gemanaged worden. Al die duizenden assets.

Wilt u meer weten of wilt u dit artikel onderweg lezen? Download het artikel

Droge voeten, schoon water

Deze slogan van Hoogheemraadschap van Rijnland beschrijft precies alle activiteiten van de organisatie. Of eigenlijk, wat bereikt moet worden met al deze activiteiten. De organisatie zorgt enerzijds voor een goede waterstand in polders en stedelijke gebieden en bescherming tegen overstromingen. En anderzijds voor schoon en gezond water in plassen, grachten en sloten.

Binnen Hoogheemraadschap van Rijnland is een separate afdeling Onderhoud gecreëerd. Deze afdeling neemt het gehele onderhoud op zich. Daardoor is er meer aandacht gekomen voor onderhoud en het inzichtelijk maken van het areaal. De afdeling is ingericht conform de ‘Value Driven Maintenance’ (VDM) methodiek. Deze methode is er op gericht om maximale toegevoegde waarde uit de infrastructuur te halen. “De gedetailleerde (onderhouds)kosten waren echter tot dat moment niet inzichtelijk. We realiseerden ons dat we gereedschap nodig hadden om gedetailleerd inzicht te krijgen. Excellijsten voldeden niet meer,” aldus de heer Van Leijenhorst. Op dat moment startte de organisatie een zoektocht naar een Enterprise Asset Management systeem (EAMS). Dat werd de Infra Asset Management software van Ultimo.

De resultaten die behaald zijn met de software, zijn de volgende:

  • Meer inzicht in het complete areaal en de mogelijke risico’s.
  • Veel efficiencywinst op operationeel niveau.
  • Het aantoonbaar maken van de waarde van Maintenance & Asset Management is nu veel eenvoudiger.

Modules in deze case

Areaalbeheer
Inzicht en grip op uw areaal.
Autorisatiebeheer
Toon alleen relevante informatie.
Dashboards / Rapportages
Belangrijke stuurinformatie direct voorhanden.
Gebrekenbeheer
Extra hulpmiddel bij het realiseren van een optimale beschikbaarheid.
Geografisch Informatie Systeem (GIS)
Uw gegevens op de kaart zetten met de ArcGis interface.
Kostenregistratie
Inzicht in kosten met diverse standaard rapportages.
Lange Termijn Asset Planning
De verbindende schakel tussen Maintenance, Productie en Financiën.
Periodiek onderhoud
Optimaliseer de prestaties van uw assets met predictief en risicogestuurd onderhoud.
Ultimo Configuration Tool
Ultimo is aanpasbaar aan uw unieke bedrijfsprocessen.
Uren­verantwoording
Een compleet overzicht van de bestede tijd.
Werkorderbeheer
Creëer een efficiënte werkorderstroom.
“De look & feel en de flexibiliteit van het systeem zijn uitzonderlijk in de markt.”
Peter van Leijenhorst
Hoogheemraadschap van Rijnland
Wij staan voor u klaar
Wim de Beer Sales Director
wim.debeer@ultimo.com
+32 15 44 41 44

Vraag een demo aan