Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI
Klantcase

Het managen van de duizenden assets van Hoogheem­raadschap van Rijnland

Om die vele droge voeten en schoon drinkwater te kunnen garanderen, elke dag weer, is een professioneel assetmanagement van groot belang. Want al die duizenden assets moeten hun werk dagelijks blijven doen, er steeds weer voor zorgen dat Hoogheemraadschap van Rijnland doet wat ze belooft. Met de inzet van Ultimo is meer inzicht verkregen, waardoor de assets nu efficiënt gemanaged worden. Al die duizenden assets.

Wilt u meer weten of wilt u dit artikel onderweg lezen? Download het artikel

Droge voeten, schoon water

Deze slogan van Hoogheemraadschap van Rijnland beschrijft precies alle activiteiten van de organisatie. Of eigenlijk, wat bereikt moet worden met al deze activiteiten. De organisatie zorgt enerzijds voor een goede waterstand in polders en stedelijke gebieden en bescherming tegen overstromingen. En anderzijds voor schoon en gezond water in plassen, grachten en sloten.

Binnen Hoogheemraadschap van Rijnland is een separate afdeling Onderhoud gecreëerd. Deze afdeling neemt het gehele onderhoud op zich. Daardoor is er meer aandacht gekomen voor onderhoud en het inzichtelijk maken van het areaal. De afdeling is ingericht conform de ‘Value Driven Maintenance’ (VDM) methodiek. Deze methode is er op gericht om maximale toegevoegde waarde uit de infrastructuur te halen. “De gedetailleerde (onderhouds)kosten waren echter tot dat moment niet inzichtelijk. We realiseerden ons dat we gereedschap nodig hadden om gedetailleerd inzicht te krijgen. Excellijsten voldeden niet meer,” aldus de heer Van Leijenhorst. Op dat moment startte de organisatie een zoektocht naar een Enterprise Asset Management systeem (EAMS). Dat werd de Infra Asset Management software van Ultimo.

De resultaten die behaald zijn met de software, zijn de volgende:

 • Meer inzicht in het complete areaal en de mogelijke risico’s.
 • Veel efficiencywinst op operationeel niveau.
 • Het aantoonbaar maken van de waarde van Maintenance & Asset Management is nu veel eenvoudiger.

Asset Management bij Rijnland

Hoe het Enterprise Asset Management landschap bij Rijnland de kerndoelstellingen waterveiligheid, voldoende water en schoon water mogelijk maakt:

“De look & feel en de flexibiliteit van het systeem zijn uitzonderlijk in de markt.”
Peter van Leijenhorst
Hoogheemraadschap van Rijnland

Recente klantencases

Erasmus MC
 • Bij een externe audit, door de IGJ of certificerende instanties, kan aantoonbaar gemaakt worden dat er voldaan wordt aan de vereisten van het Convenant medische technologie.
 • Een jaarlijkse besparing van 130 tot 160 manuren.
 • Geen dubbele invoer meer van onderhouds- en testgegevens.
 • Onderhoudswerkzaamheden kunnen niet meer vergeten worden door actieve meldingen naar de medische technici van Logic Medical.
Bristol Port Company
 • Een toekomstbestendig, geïntegreerd en gecentraliseerd Enterprise Asset Management-systeem (EAM).
 • Efficiëntere en effectievere werkvergunningen, gericht op meer veiligheid voor personeel en opdrachtnemers.
 • Beter inzicht in gevaarlijk en niet-gevaarlijk werk, waardoor werk sneller en grondiger kan worden gedeconflicteerd.
 • Complete controle over de verzamelde data, waardoor in de toekomst betere zakelijke beslissingen genomen kunnen worden.
 • Mogelijkheid om Ultimo aan te passen en te configureren naar aanleiding van constante verbeteringsacties.
Wij staan voor u klaar
Mike Timmerman Sales Manager
mike.timmerman@ultimo.com
+32 15 44 41 44

Vraag een demo aan