Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI
Klantcase

Alle onder­steunende processen integraal beheerd bij Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen

De Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen is het grootste regionale ziekenfonds van de gehele Christelijke Mutualiteiten. Met meer dan vijfhonderdduizend leden en vijftig procent marktaandeel. Breed verspreid over Vlaanderen met zesenveertig kantoren, is het fonds maximaal fysiek bereikbaar voor haar publiek. CM Midden-Vlaanderen gebruikt de software van Ultimo voor het beheren van al haar processen in één platform Ondersteunende processen op het gebied van gebouwbeheer, onderhoud en IT-configuraties. Maar ook reserveringen, bestellingen en contracten. Processen die nu integraal worden beheerd.

Wilt u meer weten? Bekijk de video

Alle ondersteunende processen onder één paraplu

CM Midden-Vlaanderen is een fusieorganisatie uit vier ziekenfondsen. Voorheen had elk ziekenfonds een eigen manier van werken voor het borgen van facilitaire processen. En elk ziekenfonds werkte met verschillende toepassingen. Terwijl ieder regionaal ziekenfonds met dezelfde processen en zaken te maken heeft. Het werd dan ook duidelijk dat het samenwerken op één platform een uiterst efficiënte keuze zou zijn. Met de komst van Ultimo, is een business scan uitgevoerd die de blauwdruk vormde voor één centraal FMIS.
Alle ondersteunende processen van de regionale ziekenfondsen zijn nu ondergebracht in de software van Ultimo. En op dit moment zijn dat er een hoop. Denk aan processen in het kader van: gebouwbeheer, onderhoud IT-configuraties, reserveringen, bestellingen en contracten. Allemaal in één overkoepelend systeem. Een enorm voordeel voor de klanten. Die dienen nu alle aanvragen op eenvoudige wijze in op één portal.

Reeds behaalde resultaten:

  • Alle facilitaire producten en diensten zijn gemakkelijk bereikbaar via de klantportal.
  • Kosten, werk en kennis worden gebundeld.
  • Uniforme werkwijze voor alle kantoren.
“Het voordeel voor onze klanten is enorm. Via een portal kunnen zij bestellingen doen, storingen melden, reserveringen aanmaken, etcetera. We kunnen de klanten nog beter servicen en dat is belangrijk, want de klant staat altijd centraal.”
Stijn van de Velde
Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen

Recente klantencases

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

• Verbeterd inzicht in het areaal en de status van de assets.
• Koppelingen met onder meer ArcGis en BlueCielo.
• Verhoogde Hands on Tool Time.
• Succesvol, afdelingsoverstijgend werken met Ultimo EAM.

HSE incidentenbeheer Martini Ziekenhuis
Martini Ziekenhuis
  • Work done by external parties is more efficient 
  • Uniform working processes 
  • Working on the go with the app Ultimo Go makes life easier
  • Working as a real team with the software, as team Martini 
Wij staan voor u klaar
Mike Timmerman Sales Manager
mike.timmerman@ultimo.com
+32 15 44 41 44

Vraag een demo aan