Meer doen met het FMIS

Hoewel een FMIS veel ondersteunende processen en activiteiten kan borgen, betekent dit niet altijd dat de gehele keten wordt ondersteund. Het kan daarom nuttig zijn om buiten de kaders van een facilitair systeem te kijken, als het gaat om de integrale ondersteuning van een FMIS. Een facilitair systeem is bijvoorbeeld geen financieel pakket. Er worden wel financiële gegevens in gegenereerd, zoals inkoop van artikelen of het uurloon van medewerkers. Maar deze gegevens worden vervolgens in rapportage aangeboden aan de financiële afdeling. Wanneer u hier een koppeling realiseert met het financiële systeem, kunnen kosten rechtstreeks worden geboekt op de daarvoor bestemde posten.

In essentie gaat het in bovenstaand voorbeeld om de digitale uitwisseling van informatie. Waar in de traditionele situatie een facilitaire medewerker kosteninformatie uit het FMIS haalde en een financieel medewerker die informatie weer in het financiële pakket zette, is digitale informatieoverdracht enorme winst. Het kan van grote toegevoegde waarde zijn als u softwarepakketten weet te koppelen.

Facilitaire innovatie

Het is in de huidige tijd gebruikelijk om verschillende systemen met elkaar te koppelen en informatie te laten uitwisselen. Maar in het licht van facilitaire innovaties zijn er tegenwoordig ook allerlei andere informatiebronnen. Denk hierbij aan het koppelen van softwaresystemen, dataplatforms, RFID-tags, narrowcastingsystemen, sensoren en slimme apparaten. Dankzij slimme technologie krijgen facility managers steeds meer inzicht in de facilitaire processen én de relatie met andere processen. Facilitaire activiteiten worden daardoor nog beter afgestemd op de facilitaire activiteiten en de behoeftes van klanten, met een hogere klanttevredenheid als resultaat.

Wilt u meer weten over de integratiemogelijkheden van een FMIS?

Download dan nu het gratis whitepaper Smart Facility Managent in de praktijk

Andere blogs geschreven door Wim De Beer

Wij staan voor u klaar
Wim De Beer Sales Director
wim.debeer@ultimo.com
+32 15 44 41 44