Het betreffen uiteenlopende implementaties, variërend in omvang. Zo gaan Moderna Printing en Remo-Frit gebruik maken van Ultimo Maintenance Management Lite, Noord Natie Terminals van Ultimo Maintenance Management, AFM van Ultimo Fleet Management en de Landsbond van Ultimo Facility Management.

Agentschap voor Facilitair Management (AFM)

Met Ultimo Fleet Management gaat de Vlaamse Overheid het beheer van de dienstvoertuigen borgen. Door de inzet van Ultimo wensen zij belangrijke doelstellingen te bereiken zoals:

  • Diverse eilandjes van systemen herleiden naar één centrale en geïntegreerde Fleet Managementapplicatie.
  • Een standaardisatie realiseren van de belangrijkste processen voor verwerving, beheer en vervreemding van voertuigen binnen de diverse entiteiten van de Vlaamse Overheid.
  • Door middel van interfacing een geïntegreerd, standaard datasysteem opzetten voor milieugegevens, technische gegevens, tankbeurtgegevens, etc.
  • Het genereren van betere rapportages om werkzaamheden te monitoren en gegevens te analyseren.

De implementaties gaan binnenkort van start.

 

Andere blogs geschreven door Wim De Beer

Wij staan voor u klaar
Wim De Beer Sales Director
wim.debeer@ultimo.com
+32 15 44 41 44