De volgende uitgangspunten lagen ten grondslag aan de module:

  • De module moet toepasbaar zijn voor ieder proces waarbij specifieke werkzaamheden in een bepaalde periode gepland moeten worden
  • Het moet mogelijk zijn om werkzaamheden grafisch te plannen en daarin makkelijk, op alle niveaus, te kunnen schuiven en wijzigen
  • Het moet te allen tijde inzichtelijk zijn hoe de uitvoering ervoor staat, qua percentage gereed en qua kosten werkelijke kosten ten opzichte van geplande kosten)
  • Er dient een integratie te worden gerealiseerd met de asset structuur en de processen in Ultimo, zoals periodiek onderhoud, correctieve werkorders en bestellingen.
  • Het moet mogelijk zijn om multi-jobs aan te maken
  • Op basis van de assetstructuur dienen stopgerelateerde werkzaamheden automatisch aan de juiste deelplanning gekoppeld te kunnen worden
  • Het moet eenvoudig mogelijk zijn om te controleren of de stopvoorbereiding compleet is

Het resultaat is een module die voldoet aan bovenstaande uitgangspunten en ervoor zorgt dat stops efficiënter gepland kunnen worden, dat er inzicht is, er eenvoudig kan worden bijgestuurd en dat de regie en controle vanuit één geïntegreerd systeem kan plaatsvinden. De Ultimo Stopplanning is beschikbaar vanaf Ultimo versie 2016.

Andere blogs geschreven door Wim De Beer

Wij staan voor u klaar
Wim De Beer Sales Director
wim.debeer@ultimo.com
+32 15 44 41 44